Schriftelijke arbeidsovereenkomst nodig voor lage ww-premie

Vanaf 1 januari 2020 betaalt u voor uw medewerkers met een vast contract een lagere WW-premie dan voor medewerkers met een flexibel contract. Minister Koolmees heeft hieraan in december 2019 een voorwaarde verbonden. Voor de lage WW-premie is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vereist. U en uw medewerker moeten die allebei ondertekend hebben. Een door u beiden ondertekende bijlage (addendum) is ook goed.

U betaalt de hogere WW-premie voor medewerkers met een flexibel contract. Dus voor alle andere dienstverbanden anders dan een dienstverband voor onbepaalde tijd. De lage WW-premie geld niet voor medewerkers met een oproepovereenkomst. Met deze lagere premie wil de overheid het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers.

lagere ww premie bij schriftelijk arbeidscontract

Bevestiging door alleen werkgever is niet voldoende

Niet alle werkgevers leggen een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) vast op papier. Werkgevers sturen soms alleen een e-mail ter bevestiging op het moment dat een tijdelijk contract overgaat in een vast contract. De vraag was of deze (eenzijdige) bevestiging vanuit de werkgever aan de medewerker voldoende is. Het antwoord op hierop is dus 'nee'.

Om de administratieve werkzaamheden te beperken is geregeld dat een werkgever in deze situatie niet een volledig nieuwe arbeidsovereenkomst hoeft op te maken. Het is voldoende om een bijlage aan het oorspronkelijke contract toe te voegen die door de werkgever en medewerker ondertekend is. 


Leg het vóór 1 april vast in uw loonadministratie

Leg het door u en uw medewerker ondertekende schriftelijke arbeidscontract of het schriftelijke addendum vóór 1 april 2020 vast in uw loonadministratie. Hieruit moet blijken dat uw medewerker op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd bij u in dienst was. Heeft u vóór 1 april 2020 niet aan deze voorwaarden voldaan, maar blijft uw medewerker in dienst na 31 maart? In dat geval moet u alsnog de hoge WW-premie betalen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Aangepast kennisdocument en video met uitleg

In het aangepaste kennisdocument van het ministerie van SZW is bovenstaande informatie opgenomen.