Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden

Aantal keer gelezen:
 360

Maar liefst 1,3 miljoen Nederlandse medewerkers hadden in 2019 last van burn-outklachten. Het werkstress gerelateerd verzuim kost werkgevers steeds meer en loopt in de miljarden euro’s per jaar. Zo bedroegen de kosten van het uitvallen van personeel door stress in 2018 € 3,1 miljard (in 2017 was dat nog € 2,8 miljard). Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder zo’n 4.000 werkgevers en 60.000 medewerkers. Over 2019 en 2020 zijn de kosten van werkstress gerelateerd verzuim nog niet bekend. TNO verwacht echter niet dat de kosten zullen dalen, mede als gevolg van de coronacrisis.


Stijging verzuimkosten per medewerker

Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan werkstress een belangrijk risico in het bedrijf te vinden. In datzelfde jaar gaf 35% van de medewerkers werkdruk of werkstress als reden voor het verzuim. De verzuimkosten per medewerker stegen van € 8.100 in 2017 naar € 9.100 in 2018. De kosten van verzuim worden berekend aan de hand van loondoorbetaling bij verzuim. In 2019 en 2020 stegen de loonkosten en zullen daarom ook de verzuimkosten zijn toegenomen.


Effecten corona op lange termijn niet hoopgevend

TNO heeft in juli van dit jaar de werkstress als gevolg van corona onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de burn-outklachten redelijk stabiel zijn. Zowel in 2019 als tijdens het begin van de coronacrisis ervaart 17% van de werkenden burn-outklachten. Per sector zijn er verschillen: in 2019 en tijdens de coronacrisis ervaren medewerkers in het onderwijs, de ICT sector en de zorg het vaakst burn-outklachten. Het is nog niet bekend welke invloed corona op de langere termijn heeft op het verzuim. TNO meent dat ook dit zal verschillen per sector. De verwachtingen over de stressniveaus van werkenden en het daarmee gepaard gaande verzuim zijn in ieder geval niet hoopgevend.


Coronastress

Het herfstseizoen en de grote onzekerheid hoe lang de strengere overheidsmaatregelen zullen gelden, zorgen voor somberheid bij grote groepen thuiswerkers. Zo’n 12% van de thuiswerkers heeft moeite om zich te concentreren tijdens het werk. En 8% van de thuiswerkers heeft verzuimd vanwege vermoeidheid of concentratieproblemen. Deskundigen menen dat als het thuiswerken té lang duurt, dit zorgt voor stress en eenzaamheid. Zij verwachten dat na de tweede coronagolf een mentale golf zal optreden, waardoor burn-outs massaal op de loer liggen. Hoe de mentale gesteldheid van de beroepsbevolking er voorstaat, zal later dit jaar blijken als er meer duidelijk is over het verzuimpercentage. Wel is al duidelijk dat in september van dit jaar het aantal ziekmeldingen hard omhoog is geschoten.  

In de factsheet ‘Werkstress’ van TNO vindt u meer informatie:

De pdf van het factsheet Werkstress van TNO vindt u hier.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

  • Werkstress

    Whitepaper: Werkstress

    In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
    Whitepaper