Aantal keer gelezen:
 934


Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Het economisch noodpakket wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen maanden druk overleg gevoerd. Met als doel om in deze coronacrisis gezamenlijk werkgelegenheid te behouden en de schade voor bedrijven en werkenden te beperken. Het is duidelijk dat de coronacrisis forse economische en maatschappelijke gevolgen heeft die ook langer gevoeld zullen worden. Dat maakt het gezamenlijk optrekken van het kabinet en de sociale partners de komende periode zeer belangrijk.
Uitbreiding verlenging noodpakket

Wat houdt de verlenging en uitbreiding van het noodpakket in?

Het hele economisch noodpakket is tot 1 oktober verlengd. Dat betekent dat de loontegemoetkomingsregeling NOW en de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd. 


TVL volgt TOGS op

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig €4.000,- (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden. Op 20 mei 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de TOGS wordt opgevolgd door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL).

Voor wie is de TVL?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren tijdens de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen tot €50.000,- tegemoetkoming per vier maanden krijgen om vaste lasten (exclusief loonkosten) te kunnen blijven opbrengen.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Voor de TVL-regeling is ongeveer 1,4 miljard euro uitgetrokken. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020, maar is nog tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. De aanvraagperiodes van de 2 regelingen overlappen dus deels.


NOW-regeling en ontslag

Kabinet en sociale partners zijn het ook eens geworden over de manier waarop bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de economische situatie. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er met elkaar niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Is er geen akkoord of mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5 % op het totale subsidiebedrag.


Omscholing van personeel

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Vanaf juli kunnen medewerkers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW-regeling aanvragen, moeten hun medewerkers aanmoedigen om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af.


Opslag voor werkgeverslasten verhoogd

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.


Maart is de referentiemaand

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart – mei hoger is dan in januari – maart. Dit is belangrijk voor seizoensgebonden bedrijven.


Geen winstuitkering of bonus

Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winst aan aandeelhouders uitkeren, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Aanvragen van NOW 2.0 kan vanaf 6 juli bij het UWV.

Kijk voor meer informatie over de verlenging en uitbreiding van het noodpakket op rijksoverheid.nl


 

Is de afbeelding moeilijk leesbaar? Klik hier voor de pdf.

 


Ook interessant voor u

  • De anderhalve meter afstand toegepast op kantoor

    Als werkgever is het belangrijk om, na maandenlang thuiswerken, de terugkeer van uw medewerkers naar kantoor voor te bereiden. Hoe richt u uw kantoor in volgens de anderhalve meter-richtlijn? We informeren u over hoe u de anderhalve meter afstand in praktijk kunt brengen.
    Nieuws
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: