Aanvullende eisen Arbobesluit voor bestrijding corona

Aantal keer gelezen:
 741

Sinds maart 2020 hebben we te maken met verschillende maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat er op het werk ook aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dit moet ervoor zorgen dat medewerkers gezond en veilig kunnen blijven werken. Hiervoor is er een nieuw artikel aan het Arbobesluit toegevoegd.Wat is het Arbobesluit?

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar werkgever en medewerker zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s tegen te gaan. 

Bedrijfsongevallen, stress vaak de oorzaak - Sazas

In het Arbobesluit staat onder andere de algemene verplichting voor werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Er staan ook specifieke regels in voor een aantal sectoren en bepaalde categorie medewerkers.


Aanpassing van het Arbobesluit vanwege corona

In artikel 3.2 van het Arbobesluit staan de voorwaarden waaraan de inrichting van arbeidsplaatsen moeten voldoen. Het artikel beschrijft algemene uitgangspunten. Er is daarbij geen rekening gehouden met voorkomen of beperken van besmetting met een virus als COVID-19. Afgelopen december is er een aanvulling gekomen op het Arbobesluit: het artikel 3.2a Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19 is toegevoegd. Artikel 3.2a geeft werkgevers de basis om de nodige maatregelen te nemen voor het voorkomen of beperken van besmetting.

Wat zijn de tijdelijke aanvullende voorwaarden/eisen voor de werkgever?

In het aangepaste Arbobesluit staat dat de volgende zaken in ieder geval tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen horen:

 • De werkgever zorgt voor voldoende hygiënische voorzieningen (maatregelen)
  Denk hierbij niet alleen aan de bekende overheidsmaatregelen, zoals handen wassen, drukte vermijden, anderhalve meter afstand houden en wat te doen bij ziekte. Denk bijvoorbeeld ook aan aan het plaatsen van schermen, het aangeven van looproutes, het beperken van het aantal mensen op de arbeidsplaats, het ventileren van ruimtes, het ontsmetten van de arbeidsplaats en gereedschappen en het dragen van gezichtsbescherming of mondkapjes.
 • De werkgever geeft advies, voorlichting en richtlijnen aan medewerkers over de bestrijding van het coronavirus op het werk (binnen het bedrijf en op de werkplek zelf).
  Zorg ervoor dat de voorlichting voor iedere medewerker te begrijpen is. Het kan dus nodig zijn om de informatie te (laten) vertalen.
 • De werkgever let erop dat medewerkers zich houden aan de regels en gebruikmaken van de voorzieningen.

Wat de maatregelen of voorzieningen voor een werkgever precies zijn, hangt af van wat er op de werkplek noodzakelijk is voor de bescherming van de medewerkers. Daarvoor is het belangrijk om de risico’s op de werkvloer te inventariseren.

Waar moet de medewerker zich aan houden?

Voor medewerkers is in het Arbobesluit de aanvullende verplichting opgenomen om ook de maatregelen rondom corona te volgen. En gebruik te maken van de beschikbare hygiënische voorzieningen. De regels gelden ook voor ZZP‘ers en voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken.

Wat als de coronaregels niet gevolgd worden?

Als de regels uit Artikel 3.2a niet gevolgd worden, dan wordt dit gezien als een ‘ernstige overtreding’. Dit betekent dat de Inspectie SZW een boete op mag leggen. En bij een herhaalde overtreding hebben ze het recht om het werk direct stil te leggen zonder waarschuwing vooraf.


Is uw RI&E up to date?

Om er zeker van te zijn als werkgever dat u aan de aanvullende eisen voldoet, neemt u ze mee tijdens de RI&E (de risico-inventarisatie en –evaluatie). Als er aanpassingen worden gedaan op werkplekken en in werkprocessen, heeft dit effect op de RI&E en het plan van aanpak. Dit is dus een goed moment om te kijken of uw RI&E nog up-to-date is, want de RI&E gaat over gezond en veilig werken. En daarin horen ook de risico’s op besmettingen en verspreiding, zoals van het coronavirus, te zijn opgenomen.

Meer informatie over de RI&E vindt u op onze website. 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u

 • Arbeidsrisico's door coronavirus

  Het coronavirus heeft veel invloed op het leven van u en uw medewerkers. Het virus brengt naast lichamelijke klachten ook nieuwe arbeidsrisico’s met zich mee, namelijk psychische klachten. En dat terwijl het psychisch verzuim al jaren stijgt.
  Artikel