Recht op regelingen en subsidies?

U kunt de hoogte van uw financiële risico verlagen door gebruik te maken van regelingen en subsidies. Benut u alle mogelijkheden? Onze ervaring leert dat werkgevers elk jaar veel geld mislopen. Het kan u veel opleveren als u zich verdiept in de regelingen en subsidies die beschikbaar zijn.

Heeft u recht op regelingen en subsidies?

Welke regelingen en subsidies zijn beschikbaar?

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Oudere medewerkers, mensen die al langer werkloos zijn of met een langdurige ziekte of handicap, komen niet zo makkelijk aan een baan. Om werkgevers aan te moedigen om deze medewerkers in dienst te nemen, geeft de overheid regelingen en subsidies.

De wet- en regelgeving op dit gebied is ingewikkeld en blijft veranderen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een website www.financieelcv.nl die u laat zien op welke subsidies u recht heeft en waar u deze kunt aanvragen. Dit kan ook het geval zijn voor medewerkers die u al in dienst heeft. U vult u op de website de gegevens in van de medewerkers die u in dienst heeft of in dienst wilt nemen. Aan de hand van deze gegevens geeft de website informatie over de regelingen en subsidies waar u mogelijk gebruik van kunt maken. 

Compensatie transitievergoeding

Heeft u een medewerker ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en heeft u hem of haar een transitievergoeding betaald? Vanaf 1 april 2020 kunt u mogelijk met terugwerkende kracht een compensatie ontvangen voor deze transitievergoeding. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers die de transitievergoeding niet kunnen betalen, geldt een tijdelijke overbruggingsregeling. Leer er hier meer over.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Veel werkgevers zijn onvoldoende bekend met alle financiële voordelen van kortingen en subsidies die te maken hebben met verzuim, met zich mee kunnen brengen. Afhankelijk van het aantal medewerkers kunnen deze voordelen aardig oplopen. Door gebruik te maken van deze financiële voordelen, verlaagt u het financiële risico dat verzuim met zich meebrengt.

 

Welke regelingen en subsidies zijn beschikbaar?