Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies wil medewerkers beter beschermen tegen onderbetaling. Deze wet voorkomt dat werkgevers constructies gebruiken om de regels voor minimumloon of cao-loon te ontduiken. Het ontduiken van regels kon in het verleden bijvoorbeeld door bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering in te houden op het minimumloon. Door de Wet aanpak Schijnconstructies is dat niet meer mogelijk.

Wat mag er wel en wat mag er niet?

Verplichte inhoudingen, gebaseerd op een wettelijke basis, mogen nog wel worden ingehouden. Denk bijvoorbeeld aan de loonheffingen en aan pensioenpremie. Andere inhoudingen zijn met het verbod niet meer toegestaan als de medewerker hierdoor minder verdient dan het nettoloon, berekend op basis van het wettelijke bruto minimumloon.

Uitzonderingen (onder voorwaarden) zijn kosten voor huisvesting en de zorgverzekering. Inhoudingen voor bijvoorbeeld verzekeringspremies mogen nog wél plaatsvinden op bijvoorbeeld het meerdere loon en op het vakantiegeld.

De WAS kan mogelijk gevolgen hebben voor de inhouding van de PLUS en Inkomen Gezond-premie

Door deze wet is er in sommige gevallen geen ruimte meer voor inhouding van de premie voor werknemersverzekeringen, als de medewerker hierdoor minder loon krijgt dan het netto wettelijk minimumloon. Er is een aantal mogelijkheden om de premie voor de werknemersverzekering nog wel in te houden. Zo kunt u misschien de overwerkvergoeding, het vakantiegeld of een andere extra loononderdeel hiervoor gebruiken. Een andere optie is dat u als werkgever vanuit het principe van goed werkgeverschap, de premie van de werknemersverzekering voor uw rekening neemt.

Als door de Wet aanpak schijnconstructies inhouding van de premie voor de werknemersverzekering niet meer mogelijk is, adviseren wij u om contact met onze klantenservice op te nemen. Onze medewerkers kunnen u informeren over de WAS en over eventuele mogelijkheden tot inhouding.