Ik wil goed voor mijn medewerkers zorgen

Goed werkgeverschap is opgenomen in het burgerlijk wetboek (artikel 7:611). Het begrip heeft de afgelopen jaren, naast de toepassing vanuit de wet, een steeds bredere betekenis gekregen. Als goede werkgever trekt u niet alleen talentvolle medewerkers aan, het zorgt er ook voor dat bestaande medewerkers betere prestaties leveren. Met een beter eindresultaat tot gevolg. Goed werkgeverschap zorgt ook voor een sterke binding met uw bedrijf.

goed werkgeverschap.jpg

Hoe zorgt u goed voor uw medewerkers?

Goed werkgeverschap bestaat uit veel onderdelen. Als uw medewerkers (meer) betrokken en gezonder zijn, kan dit zelfs het verzuim binnen uw bedrijf verminderen.
Ga met uw muis over een onderdeel in het rad (of klik) voor meer informatie.

Financieel risico

Als uw medewerker langer dan 104 weken, al dan niet gedeeltelijk, arbeidsongeschikt is, kan dit voor hem of haar een fors inkomensverlies betekenen. U kunt uw medewerkers helpen dit financiële risico af te dekken door hier een verzekering voor af te sluiten.

Duurzaam inzetbaar

Duurzame inzetbaarheid betekent dat uw medewerker gezond aan het werk blijft, vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd. Vooral als uw medewerker ouder wordt, is het belangrijk dat hij of zij vitaal blijft en passend werk kan uitvoeren.

Vitaliteit

Vitaliteit op de werkvloer is voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp. Vitale medewerkers zijn namelijk goud waard: zij zijn productiever en minder vaak ziek dan medewerkers die minder vitaal zijn. Ook voelen vitale medewerkers zich meer betrokken bij uw bedrijf en zijn zij meer gemotiveerd om die extra stap te zetten.

Plezier in het werk

Plezier in het werk zorgt ervoor dat uw medewerkers gezonder, gelukkiger en productiever zijn. En niet onbelangrijk: het houdt het verzuim laag. Wat kunt u doen om het werkplezier te verbeteren?

Privacy medewerker

Als werkgever moet u zich aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Hierin is bepaald wat wel en niet is toegestaan qua privacy van uw medewerker. Dit geldt extra voor uw zieke medewerker omdat er al snel sprake is van (gevoelige) medische informatie.

Financieel risico

Als uw medewerker langer dan 104 weken, al dan niet gedeeltelijk, arbeidsongeschikt is, kan dit voor hem of haar een fors inkomensverlies betekenen. U kunt uw medewerkers helpen dit financiële risico af te dekken door hier een verzekering voor af te sluiten.

Duurzaam inzetbaar

Duurzame inzetbaarheid betekent dat uw medewerker gezond aan het werk blijft, vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd. Vooral als uw medewerker ouder wordt, is het belangrijk dat hij of zij vitaal blijft en passend werk kan uitvoeren.

Vitaliteit

Vitaliteit op de werkvloer is voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp. Vitale medewerkers zijn namelijk goud waard: zij zijn productiever en minder vaak ziek dan medewerkers die minder vitaal zijn. Ook voelen vitale medewerkers zich meer betrokken bij uw bedrijf en zijn zij meer gemotiveerd om die extra stap te zetten.

Plezier in het werk

Plezier in het werk zorgt ervoor dat uw medewerkers gezonder, gelukkiger en productiever zijn. En niet onbelangrijk: het houdt het verzuim laag. Wat kunt u doen om het werkplezier te verbeteren?

Privacy medewerker

Als werkgever moet u zich aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Hierin is bepaald wat wel en niet is toegestaan qua privacy van uw medewerker. Dit geldt extra voor uw zieke medewerker omdat er al snel sprake is van (gevoelige) medische informatie.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Betrokken medewerkers kunnen het verschil maken in uw bedrijf. Gezonde en gemotiveerde medewerkers werken harder, doen het werk beter en stellen zich klantgerichter op. Investeer daarom in uw medewerkers met goed werkgeverschap.

Goed zorgen medewerkers.png

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
ik wil meer weten over