Welk financieel risico loopt uw medewerker?

Als uw medewerker langer dan 104 weken, al dan niet gedeeltelijk, arbeidsongeschikt is, kan dit voor hem of haar een fors inkomensverlies betekenen. U kunt uw medewerkers helpen dit financiële risico af te dekken door hier een verzekering voor af te sluiten.

Hans en Eelco zitten aan vergadertafel

Financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste twee jaren van verzuim wordt vaak, afhankelijk van cao-afspraken, minder dan 100% van het loon doorbetaald. Is uw medewerker langer dan twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan kan het inkomensverlies verder oplopen. Dit kan gebeuren als uw medewerker geen WIA-uitkering krijgt omdat hij of zij minder dan 35% duurzaam arbeidsongeschikt is. Maar ook als uw medewerker wel een WIA-uitkering ontvangt,  kan er nog steeds sprake zijn van inkomensverlies. Dit wordt het WGA-hiaat genoemd. Het inkomensverlies kan voor uw medewerker vervelende consequenties hebben. U vindt hier een rekenvoorbeeld van een mogelijk inkomensverlies van een zieke medewerker.

Sommige cao's verplichten werkgevers om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van ziekte voor medewerkers beperken. Ook als uw cao dit niet verplicht, kunt u , vanuit goed werkgeverschap, ervoor kiezen om toch een verzekering af te sluiten.

Wet aanpak schijnconstructies

De premie voor een werknemersverzekering kan worden ingehouden op het salaris. Maar door de Wet aanpak schijnconstructies is het sinds 01-01-2017 verboden om inhoudingen te doen op het salaris, als dit hierdoor beneden het wettelijke minimumloon komt. Hierdoor kan het zijn dat de inhouding van de premie voor de werknemersverzekering niet mogelijk is. Hier vindt u meer informatie over de Wet aanpak schijnconstructies.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als uw cao voorschrijft dat u een verzekering moet afsluiten om het eventuele inkomensverlies van uw medewerkers bij arbeidsongeschiktheid te beperken, dan bent u verplicht om dit te doen. Staat dit niet in uw cao? Dan kunt u nog steeds een verzekering afsluiten voor uw medewerkers. Goede arbeidsvoorwaarden staan hoog in de top vijf van goed werkgeverschap. Dit maakt u als werkgever aantrekkelijk voor bestaande en toekomstige medewerkers.
Vergadering-werknemers.jpg

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?