Ziekteverzuimbeleid; hoe werkt dat bij Sazas?

Praktijkverhaal: Hoe kunnen we samen met onze medewerkers verzuim voorkomen en verminderen? Vanuit deze vraag ontstond een nieuwe kijk op het ziekteverzuimbeleid van Sazas, met als achterliggende gedachte: goed voorbeeld doet volgen. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers bewust omgaan met het nieuwe ziekteverzuimbeleid, hebben we dit aantrekkelijk vormgegeven in een handig boekje met de naam ‘Het Sazas Verzuimboekje’. Iets tastbaars dat we onze medewerkers kunnen geven, zodat zij weten wat voor henzelf belangrijk is op het moment dat ze misschien gaan verzuimen.

Download voorbeeld


HR-manager Liesbeth Post over het ziekteverzuimbeleid van Sazas

Liesbeth vertelt: ‘In onze eigen aanpak van verzuim (zoals u kunt lezen in het Sazas Verzuimboekje) is het voorkomen van verzuim een belangrijk onderdeel. Hieraan wordt veel aandacht besteed’. In het verzuimboekje staan bijvoorbeeld de verwachtingen van medewerkers en teammanagers:

  • Gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid: zowel de medewerker als de organisatie (teammanager, HR) leveren ideeën en inspanning om verzuim te voorkomen;
  • Openheid en een goed gesprek: we nemen het initiatief (en dat doet de medewerker ook) om open te praten over problemen of situaties die spelen;
  • Maatwerk: we maken afspraken met elkaar die, waar dat mogelijk is, afgestemd zijn op de persoonlijke situatie van de medewerker.

Hoe werkt dat in de praktijk?

‘Om vorm te geven aan het ziekteverzuimbeleid, hebben we in de afgelopen tijd voor alle teammanagers een training georganiseerd. Tijdens deze training leerde zij hoe je als teammanager op tijd kunt herkennen dat er iets speelt bij een medewerker’, vertelt Liesbeth. Ook was in deze training aandacht voor op een goede manier om te gaan met psychische problemen. ‘Een goed onderwerp voor de training’, zegt Liesbeth. ‘In de praktijk blijkt namelijk dat psychische problemen (vaak in de privésituatie) de meest voorkomende redenen van verzuim zijn. Daarom hebben we als doel afgesproken dat (psychisch) verzuim niet onverwachts mag zijn’.

 

Onze aanpak werkt

In de afgelopen jaren:

Heeft Sazas een 0-verzuim* van ruim 80% (landelijk ligt dit percentage rond de 55%): medewerkers en teammanagers gaan in gesprek met elkaar, voordat er sprake is van verzuim en vaak kan verzuim hierdoor worden voorkomen.

*aantal medewerkers met 0 verzuimdagen / totaal aantal medewerkers * 100

Heeft Sazas een verzuim van onder de 4%: terwijl dit in de rest van Nederland op ongeveer 5,5% ligt (en nog stijgt).

Zijn er diverse situaties geweest: waarin medewerkers in hun privésituatie te maken kregen met gebeurtenissen, die een behoorlijke invloed hadden. Zoals een scheiding of het overlijden van een naaste. ‘Omdat we hierover met de medewerker op tijd in gesprek zijn gegaan, konden we ingrijpen voordat er sprake was van verzuim’, geeft Liesbeth aan.

Zijn medewerkers die wel hebben verzuimd veel sneller gere-integreerd: zij zijn zelf eerder in gesprek met hun teammanager gegaan. Samen hebben zij goede afspraken gemaakt over de re-integratie die bij hen passen. Hierdoor zijn zij sneller gere-integreerd dan wanneer zij niet het gesprek waren aangegaan.

 

Ziekteverzuimbeleid: maak ook een verzuimboekje voor uw bedrijf

Het opstellen van een ziekteverzuimbeleid kan lang duren, maar het is zeker de moeite waard. Voor medewerkers is het fijn dat het ziekteverzuimbeleid op papier staat, zo zijn alle afspraken voor iedereen duidelijk. Wilt u ook een verzuimboekje opstellen, waarin uw ziekteverzuimbeleid praktisch voor medewerkers wordt uitgelegd? Download dan het Sazas Verzuimboekje als voorbeeld en ga aan de slag.

Vul hieronder uw gegevens in om gratis het Sazas verzuimboekje aan te vragen: