Uitkering van Sazas

Heeft u een verzekering bij Sazas die uw inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvullende uitkering van Sazas. Om dit vast te stellen vragen wij u om een kopie van uw WIA-beslissing (regeling Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aan ons te sturen.

Na de ontvangst van deze kopie beoordeelt Sazas uw recht op een aanvullende uitkering. Wij vergelijken hiervoor uw inkomen na 104 weken ziekte, met uw inkomen voordat u ziek werd. Is uw inkomen na de WIA-beslissing lager dan uw inkomen voordat u ziek werd? Dan heeft u recht op een aanvulling zolang u loonverlies heeft, maar met een maximum van 260 weken.

Dit kan ook het geval zijn als er voor u op een later tijdstip vanuit uw huidige ziekmelding een WGA-hiaat ontstaat. Dit is een inkomensverlies dat ontstaat doordat u in een vervolguitkering terechtkomt.
Uitkering Sazas