Ik ben na twee jaar nog steeds ziek

Als u na twee jaar nog steeds ziek bent, dan krijgt u te maken met de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. UWV zorgt voor een WIA-beoordeling en bepaalt of u een WIA-uitkering krijgt, en zo ja: welke soort uitkering. Ook kunt u recht hebben op een aanvulling op uw uitkering van Sazas (als u bij ons verzekerd bent).

Vaak wordt er na twee jaar niet meer gesproken over ziekte, maar over arbeidsongeschiktheid. Dit betekent eigenlijk hetzelfde.

Twee jaar ziek

Waar krijgt u mee te maken?

Als u langer dan twee jaar ziek bent, krijgt u te maken met de WIA-beoordeling. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent bij ons, krijgt u dan mogelijk ook een uitkering van Sazas. Ga met u muis over een onderdeel in het rad (of klik) voor meer informatie.

De WIA-beoordeling

Uiterlijk in week 91 stuurt u een WIA-aanvraag naar UWV. Aan de hand van een WIA-beoordeling bepaalt UWV of u recht heeft op een WIA-beoordeling. En zo ja: de soort uitkering en hoe hoog deze is.

Soorten WIA-uitkeringen

Binnen de WIA bestaan er twee soorten uitkeringen; de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Uitkering Sazas

Heeft u een verzekering bij Sazas die uw inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvullende uitkering van Sazas.

Inkomstenverklaring

Bent u verzekerd bij Sazas? Om te beoordelen of u na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een uitkering, sturen wij u een inkomstenverklaring toe. Als deze uitkering wordt toegekend, herhalen wij dit regelmatig.

De WIA-beoordeling

Uiterlijk in week 91 stuurt u een WIA-aanvraag naar UWV. Aan de hand van een WIA-beoordeling bepaalt UWV of u recht heeft op een WIA-beoordeling. En zo ja: de soort uitkering en hoe hoog deze is.

Soorten WIA-uitkeringen

Binnen de WIA bestaan er twee soorten uitkeringen; de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Uitkering Sazas

Heeft u een verzekering bij Sazas die uw inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid? Dan heeft u mogelijk recht op een aanvullende uitkering van Sazas.

Inkomstenverklaring

Bent u verzekerd bij Sazas? Om te beoordelen of u na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een uitkering, sturen wij u een inkomstenverklaring toe. Als deze uitkering wordt toegekend, herhalen wij dit regelmatig.