WIA-beoordeling

Uiterlijk in week 91 stuurt u een WIA-aanvraag naar UWV. Aan de hand van een WIA-beoordeling (vroeger ook wel 'WIA-keuring' genoemd) bepaalt UWV of u recht heeft op een WIA-uitkering. En zo ja: het soort uitkering en hoe hoog deze is. De WIA-beoordeling bestaat uit drie onderdelen:

 

  1. Een gesprek/onderzoek met de verzekeringsarts van UWV
    De verzekeringsarts onderzoekt welke beperkingen u heeft door uw ziekte of handicap. Hij onderzoekt wat u nog wel kunt en wat u niet meer kunt.

  2. Een onderzoek door een arbeidsdeskundige van UWV
    Nadat u bij de verzekeringsarts bent geweest, gaat u in gesprek met de arbeidsdeskundige. Deze deskundige bekijkt welk werk u nog kunt uitvoeren met de beperkingen die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld. Hij legt dit vast in een arbeidsdeskundige rapportage.
  1. Het vaststellen van de mate van uw arbeidsongeschiktheid
    Aan de hand van de beoordeling van de arbeidsdeskundige stelt UWV vast hoeveel inkomen u nog kunt verdienen met de werkzaamheden die u met uw ziekte of handicap nog kunt uitvoeren. Op deze manier berekent UWV uw arbeidsongeschiktheidspercentage en stelt UWV vast of u wel of niet recht heeft op een WIA-uitkering.
WIA-keuring