Wat gebeurt er met de lopende uitkeringen vanuit de Inkomen Gezond verzekering als mijn werkgever de verzuimverzekering beëindigt?

  • Bent u korter dan twee jaar ziek, dan stopt uw Inkomen Gezond-uitkering bij de beëindiging van de verzuimverzekering. Blijft u ziek, dan kunt u na twee jaar ziekte alsnog recht hebben op een WIA-aanvulling.
  • Bent u op het moment van de beëindiging langer dan twee jaar ziek en heeft u een lopende Inkomen Gezond-uitkering, dan blijft uw uitkering doorlopen.

Blijft de Inkomen Gezond-uitkering lopen bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Nee, dan vervalt voor de eerste twee ziektejaren de inkomen Gezond-uitkering. Maar dan bestaat er nog wel recht op uitkering van WIA-aanvullingen uit de Inkomen Gezond verzekering. Heeft u de WIA-beschikking van UWV ontvangen? Neem dan direct contact met ons op om te kijken of u recht hebt op een WIA-aanvulling uit de Inkomen Gezond verzekering.

 

  • Wordt de Inkomen Gezond-uitkering doorbetaald bij wanbetaling of royement aan werkgeverszijde?

Ja, de uitkering wordt doorbetaald, ook als er sprake is van wanbetaling of royement aan werkgeverszijde.