Ik ben het niet eens met mijn werkgever

Ziekte kan het gevolg zijn van een probleem met uw werkgever. Soms is er geen probleem met uw werkgever, maar ontstaat er door uw ziekte een verschil van mening tussen u en uw werkgever. Wat kunt u in dit geval doen?

We zijn het oneens over de loonwaarde  

Bent u ziek, dan levert u een mindere prestatie dan voordat u ziek werd. De loonwaarde is de economische waarde die uw prestaties hebben voor het bedrijf. Als u tijdens uw re-integratie uw werk (gedeeltelijk) hervat, stelt uw werkgever de loonwaarde vast van de (eventueel aangepaste) werkzaamheden die u uitvoert.

Conflict

Deze loonwaarde is belangrijk voor UWV en de verzekeraar. Het maakt hierbij niet uit of u bij uw eigen werkgever werkt, of (tijdelijk) bij een andere werkgever. Bent u het niet eens met de loonwaarde die uw werkgever heeft berekend? Ga dan in gesprek met uw werkgever en bespreek hoe hij uw loonwaarde heeft berekend.

Ziek als gevolg van een conflict met mijn werkgever

Als een conflict dreigt met uw werkgever, dan is het goed om te proberen toch met uw werkgever in gesprek te blijven. Komt u er niet meer uit met z’n tweeën? Dan kunt u samen met uw werkgever en een derde onafhankelijke persoon, bijvoorbeeld een mediator, een gesprek plannen om te kijken of het probleem op die manier opgelost kan worden.

Heeft u door het conflict gezondheidsklachten en meldt u zich ziek? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt of u ziek bent door de arbeidssituatie. Als dit het geval is, dan wordt er meestal een rustperiode van maximaal 2 weken afgesproken. Daarna vinden er gesprekken met uw werkgever plaats om het conflict op te lossen.

UWV accepteert de ziekmelding niet als ziekmelding in de Ziektewet, omdat u ziek bent door de arbeidssituatie. Zodra het probleem is opgelost is er immers geen sprake meer van ziekte. 

Mijn werkgever werkt onvoldoende mee aan mijn re-integratie

Vindt u dat uw werkgever onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie? Dan kun u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen.  Het doel van het deskundigenoordeel is dat u samen met uw werkgever het re-integratietraject weer oppakt. Het oordeel is niet bindend. Het is dus ook geen officiële beslissing. U kunt er geen bezwaarschrift tegen indienen.