Mijn re-integratie

Als u ziek bent, dan wordt u begeleid om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Dit noemen we re-integratie. U bent samen met uw werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie. Een officieel goedgekeurd verzuimbedrijf moet jullie hierbij ondersteunen. Dit kan een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. De voorwaarde is wel dat er een bedrijfsarts bij aangesloten is.

Het verloop van het re-integratieproces

Er is wettelijk een aantal stappen bepaald voor de begeleiding en re-integratie als u ziek bent. Hier leest u alles over het verloop van dit proces.

Re-integratie

Tijdens ziekte uit dienst

Bent u ziek en loopt tijdens uw verzuim uw contract af? Dan meldt uw werkgever u op uw laatste werkdag ziek bij UWV. Na de beëindiging van uw dienstverband betaalt uw werkgever u geen loon meer; vanaf dat moment krijgt u een Ziektewet-uitkering van UWV.

U werkt volledig maar bent nog ziek gemeld. Hoe kan dit?

Dit is het geval als u wel weer uw volledige aantal uren werkt, maar binnen deze uren nog niet evenveel taken uitvoert. Bijvoorbeeld omdat u nog in een aangepast tempo werkt. Het kan ook zijn dat u aangepast werk doet. In beide situaties blijft u nog ziek gemeld. Heeft u vragen over de invulling van uw taken? Bespreek dit dan met uw werkgever. Heeft u vragen over uw belastbaarheid en de belasting van de functie? Dan kunt u dit met uw bedrijfsarts bespreken.

Hoe kan ik contact opnemen met mijn arbodienst?

Uw werkgever of de afdeling personeelszaken weet bij welke arbodienst u bent aangesloten. Hier kunt u de contactgegevens opvragen. Dit verschilt per werkgever. Wilt u het niet aan uw werkgever vragen? Dan kunt u het verzuimbeleid of -protocol van uw bedrijf nakijken.  

Mijn werkgever werkt onvoldoende mee aan mijn re-integratie

Vindt u dat uw werkgever onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Het doel van het deskundigenoordeel is dat u samen met uw werkgever het re-integratietraject weer oppakt. Het oordeel is een advies en niet bindend. Het is dus ook geen officiële beslissing. U kunt er geen bezwaarschrift tegen indienen.