Re-integratieproces

Dag 1 - Ziekmelden

U bent ziek en meldt dit bij uw werkgever. Uw werkgever meldt u vervolgens ziek bij de Arbodienst. De Arbodienst start met de verzuimbegeleiding. Als het verzuim langer duurt dan 2 weken, dan wordt u uitgenodigd voor een werkhervattingsgesprek. Als het ernaar uitziet dat het verzuim langer dan zes weken gaat duren, wordt u uitgenodigd voor een werkhervattingsgesprek met uw (praktijkondersteuner) bedrijfsarts.

Week 6, 12, 18 etc.

Regelmatig voert u een voortgangsgesprek met de bedrijfsarts of andere arboprofessional. Er zijn geen regels over hoe vaak dit gebeurt, maar gemiddeld is dit iedere zes weken. Verder houdt u contact met uw werkgever in de vorm van voortgangsgesprekken. 

Week 8 - Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste week van het verzuim maakt u samen met uw werkgever een plan van aanpak voor de re-integratie. Dit gebeurt op basis van een probleemanalyse en het re-integratieadvies van de arbodienst. Als uw werkgever HandenVrij Compleet heeft, wordt er een vooraf ingevuld plan van aanpak naar de werkgever gestuurd door de arboprofessional. 

Week 42 - Aanmelden bij UWV

In week 42 wordt u ziekgemeld bij UWV. UWV registreert de ziekmelding, maar doet er voorlopig nog niets mee.

Week 46 t/m 52 - Opstellen eerstejaarsevaluatie

Tussen de 46e en 52e week van het verzuim bespreekt u de arbeidsongeschiktheid met uw werkgever. Hierbij kijkt u terug naar het eerste ziektejaar. Welke doelen uit het plan van aanpak zijn gehaald? Daarnaast kijkt u samen met de werkgever vooruit naar het tweede ziektejaar en worden hiervoor (nieuwe) doelen vastgesteld. Ook in het tweede ziektejaar gaat de verzuimbegeleiding door en wordt er gemiddeld iedere zes weken een voortgangsgesprek met u gevoerd.

Week 88 t/m 93 - Aanvraag WIA-uitkering

In week 88 stuurt UWV u een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. U ontvangt ook een oordeel van uw werkgever over de huidige situatie. In voorbereiding op deze aanvraag voert de bedrijfsarts een medisch onderzoek uit en stelt hij een re-integratieverslag op. U stuurt de WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag, medische gegevens en een eigen verslag voor de 93ste week terug naar UWV. 

Week 104 - WIA-beoordeling UWV

U gaat langs de verzekeringsarts van UWV voor de WIA-beoordeling. De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige beoordelen uw re-integratie verslag. Hierna beoordeelt UWV of u een WIA-uitkering krijgt of niet.