Einde collectiviteitskorting op zorgverzekering in 2023

De collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen vervalt vanaf 1 januari 2023. Medewerkers die van deze korting gebruikmaken moeten nu de volledige premie betalen. Salarisadministrateurs moeten hiermee rekening houden bij het bepalen van de loonkosten.


De situatie nu: samen verzekerd via de werkgever

Een zorgverzekeraar kan met een werkgever afspraken maken voor korting op de premie, als medewerkers samen (collectief) een bepaalde zorgverzekering afsluiten. Dit doen ze bijvoorbeeld om goed werkgeverschap te tonen. De korting op de premie geldt ook voor vroegere medewerkers of gezinsleden van medewerkers.

Einde collectiviteitskorting op zorgverzekering in 2023 - Sazas

Whitepaper: Langdurig verzuim voorkomen

Wilt u langdurig verzuim bij uw klanten voorkomen? Lees meer over wat (langdurig) verzuim kost en waar de kosten uit bestaan. Bekijk ook handige tips om uw klanten te helpen bij het voorkomen van verzuim.

Gebruik BSN van de medewerker

Als de werkgever de premie voor de verzekering van haar medewerkers betaalt, dan blijft de wet voor het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) gelden. De werkgever houdt de premie in op het loon van de medewerker en betaalt de zorgverzekeraar. Hierbij vermeldt de werkgever ter controle het BSN van de medewerker.


Hoge premiestijgingen voor collectief verzekerden

De zorgpremies gaan in 2023 flink omhoog. Uit onderzoek van Zorgwijzer blijkt dat de premies vergeleken met 2022 8% stijgen in 2023. Bijna 60 procent van alle Nederlanders is in 2022 collectief verzekerd. Voor hen pakt de premiestijging nog hoger uit, door het wegvallen van maximaal 5% korting op de basisverzekering. Ook is de verwachting dat de loonkosten voor de werkgever flink gaan stijgen. Zonder de collectiviteitskorting zijn de zorgpremies van de medewerkers een stuk hoger.


Medewerkers informeren

Maakt een werkgever gebruik van een collectieve zorgverzekering? Dan moet hij of zij medewerkers informeren over het wegvallen van de collectiviteitskorting. De maandelijkse kosten van medewerkers hierdoor gaan toenemen. Zo betaalt een gezin met twee kinderen jaarlijks € 340,- extra.


Ook interessant voor u: