Loonsom controleren en aanpassen, wanneer heeft uw klant dat voor het laatst gedaan?

Aantal keer gelezen:
 715

Wanneer heeft u uw klant er voor het laatst op gewezen dat hij of zij het loon van de medewerkers moeten controleren en doorgeven? Het is belangrijk om jaarlijks het loon van de medewerkers te controleren. Is er iets veranderd? Dan moet uw klant dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

In dit artikel leest u welke gevolgen het voor uw klant en zijn of haar medewerkers kan hebben als hij of zij de loonsom niet op tijd aanpast.

Collega Geeft Iets Aan Een Andere Collega

Waarom moet mijn klant de loonsom van de medewerkers aanpassen?

Wanneer één van de medewerkers ziek wordt, maakt uw klant kosten voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Ook kunnen er kosten bijkomen, zoals het inschakelen van vervangend personeel en eventueel omzetverlies. Met het afsluiten van een verzuimverzekering, is uw klant goed voorbereid op ziekteverzuim binnen zijn of haar bedrijf.

Het afsluiten van een verzuimverzekering doen wij op basis van het bruto jaarloon. Het bruto jaarloon is het totale loon dat een medewerker per jaar verdient. Op basis van het  bruto loon dat uw klant doorgeeft, is hij of zij verzekerd en wordt de uitkering bepaald. Dit wordt ook wel het verzekerd jaarloon genoemd. Wordt een medewerker ziek? Dan wordt na het eigenrisicotermijn de uitkering aan uw klant uitbetaald.

Arnold Jans, klantadviseur bij Sazas, legt uit: ‘De uitkering bij arbeidsongeschiktheid, wordt berekend op basis van het verzekerd jaarloon dat bij ons bekend is. Uw klant berekent dit door het bruto maandloon van de medewerker keer twaalf te doen en hierbij het vakantiegeld op te tellen. Ook andere vaste onderdelen, zoals een dertiende maand horen hierbij.’

Waardoor kan de loonsom veranderen?

Sazas bepaalt de hoogte van de uitkering op basis van de loonsom die uw klant aan ons doorgeeft. De loonsom kan veranderen wanneer:

 • De medewerker meer of minder uren gaat werken;
 • De medewerker salarisverhoging krijgt;
 • Er een cao-verhoging is;
 • Er een stijging van het minimumloon is;
 • Er een andere verandering is die invloed heeft op de loonsom.

Wat gebeurt er wanneer uw klant de loonsom niet op tijd aanpast?

Veel lonen stijgen per 1 januari en 1 juli. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het loon van de medewerkers stijgt. Past uw klant de loonsom van zijn of haar medewerkers niet op tijd aan, dan komt deze niet overeen met het verzekerde jaarloon en dit brengt problemen met zich mee.

Het aanpassen van de loonsom van de medewerkers is belangrijk voor uw klant vanwege de verzuimverzekering. De hoogte van de premie die uw klant betaalt voor een verzuimverzekering, wordt gebaseerd op de totale loonsom van het personeel. Als uw klant de loonsom niet juist aanpast, kan het zijn dat hij of zij te veel premie betaalt of onvoldoende verzekerd is bij ziekteverzuim. Dit noemen we ook wel onderverzekerd.

Wanneer uw klant de loonsom van de medewerkers niet aanpast, kunnen wij als verzekeraar een onjuiste inschatting van het financiële risico maken. Hierdoor kan de premie hoger zijn dan nodig is, wat extra kosten met zich meebrengt voor uw klant. Aan de andere kant kan het niet juist aanpassen van de loonsom betekenen dat de verzekering niet voldoende dekt wanneer een medewerker ziek wordt. Dit kan leiden tot financiële risico's en extra kosten voor uw klant omdat hij of zij zelf de kosten van het ziekteverzuim moet betalen.

Ook voor de medewerker heeft dit nadelige gevolgen. Als uw klant de loonsom voor de verzuimverzekering te laag opgeeft, werkt dat ook door voor de rechtstreekse uitkeringen aan de medewerker vanuit de PLUS, Inkomen Gezond- of WGA hiaatverzekering. Die verzekeringen gaan namelijk ook uit van de door de werkgever voor de verzuimverzekering opgegeven loonsom.

Om deze redenen is het belangrijk dat uw klant regelmatig de loonsom van de medewerkers aan ons doorgeeft. Op deze manier kan uw klant ervoor zorgen dat hij of zij een passende verzuimverzekering heeft, die de risico’s van ziekteverzuim dekken en niet onnodig te veel premie wordt betaald.

Hoe past mijn klant het verzekerd jaarloon van de medewerkers aan?

Als klant van Sazas kan uw klant het verzekerd jaarloon aanpassen via MijnSazas. Bij vragen kunt hij of zij contact opnemen met onze klantenservice via 088 56 79 100 of een e-mail sturen naar info@sazas.nl.

Heeft uw klant nog geen verzekering voor zijn of haar medewerkers afgesloten? Bekijk dan onze verzuimverzekeringen of vraag een offerte aan.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Verzuimexperts van Sazas

  Verzuimexperts

  Is er binnen uw bedrijf sprake van hoog verzuim, dan kan onze Verzuimexpert Bjûkje de Heer u helpen met het in kaart brengen van het volledige verzuimbeeld.
  Verzuimexperts
 • Welke verzuimverzekeringen kan Sazas uw klant bieden?

  Welke verzuimverzekeringen kan Sazas uw klant bieden?

  Sazas is meer dan alleen een verzekeraar. Als verzuimspecialist nemen wij bij ziekte en arbeidsongeschiktheid de zorgen van uw klanten uit handen. Ook als zij zelf ziek worden. Welke verzuimverzekering past het beste bij uw klant? Bekijk de mogelijkheden.
  verzuimverzekering