Onze verzuimexperts

Behalve het goed handelen bij verzuim van uw medewerker(s), vinden we het bij Sazas zeker zo belangrijk om actief te werken aan het voorkomen van verzuim. Want voorkomen is altijd beter dan genezen, zowel voor u als uw medewerker. Onze verzuimexperts spelen hierin een sleutelrol, maar er ligt ook een taak voor werkgevers en hun medewerkers.

Hoe helpen de verzuimexperts bij verzuim? 

‘Werkgevers kunnen bij verzuim van een medewerker bij ons terecht met vragen, bijvoorbeeld over hoe zij een medewerker weer voor een deel aan het werk kunnen helpen’, vertelt Bjûkje de Heer, een van de verzuimexperts van Sazas (zie foto). ‘Ook kijken we op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat de zieke medewerker zo snel en verantwoord mogelijk weer aan de slag kan. En onze WIA-experts ondersteunen wanneer een zieke medewerker na 104 weken te maken krijgt met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.’

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Download gratis een voorbeeld.

Verzuim voorkomen 

Maar door de stijgende verzuimcijfers wordt het steeds belangrijker om verzuim te voorkomen. Daarvoor zijn volgens Bjûkje de Heer een heleboel mogelijkheden. ‘Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een goed verzuimprotocol. Hierin staat hoe het bedrijf omgaat met ziekmeldingen en wat de verwachtingen zijn bij verzuim. Of denk aan het voeren van een goed gesprek over vitaliteit en inzetbaarheid. Maar we kunnen een werkgever bijvoorbeeld ook adviseren om een preventief spreekuur in te voeren, een vertrouwenspersoon aan te stellen of een werkplekonderzoek te laten doen. Dat laatste kan nuttig zijn wanneer sommige klachten vaak voorkomen. Zelfs de inzet van een fysiotherapeut is mogelijk. Maar dit is maatwerk; we kijken echt naar wat nodig is binnen een bedrijf. En kleine veranderingen kunnen vaak al een groot verschil maken.’

Verzuim in beeld 

Is er binnen uw bedrijf sprake van hoog verzuim, dan kunnen onze verzuimexperts u helpen. De verzuimexpert helpt u dan met het in kaart brengen van het volledige verzuimbeeld. Hierin worden onder andere de volgende gegevens meegenomen: 

  • Analyse verzuimcijfers over de afgelopen jaren;
  • Opbouw kort en lang verzuim;
  • Contracten (vast en tijdelijk) en soort verzuim;
  • Verzuimkennis van de directe leidinggevende.

Op basis van een analyse van deze gegevens gaat de verzuimexpert een gesprek met u aan en bekijkt samen met u welke acties en/of interventies er nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld een training zijn, coachgesprek, werkplekonderzoek, of verstrekken van een verzuimprotocol. Na een bepaalde periode neemt de verzuimexpert dan weer contact met u op om de verzuimsituatie opnieuw te bespreken. De focus in het 2e gesprek ligt op de recente verzuimontwikkelingen. Op basis hiervan worden nieuwe vervolgacties bepaald.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Meer grip op verzuim vraagt echter ook om een andere rol van werkgevers en medewerkers, benadrukt Bjûkje de Heer. ‘Wij kunnen er niet in ons eentje voor zorgen dat het roer omgaat; werkgevers en medewerkers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is een andere mentaliteit nodig: bedrijven moeten meer gaan kijken naar mogelijkheden en minder naar beperkingen. Als een medewerker ziek is, betekent dit niet dat hij of zij niets meer kan; sommige lichte werkzaamheden kan diegene misschien nog wel uitvoeren. Wanneer je vooraf een lijst maakt van zulke taken kun je snel schakelen wanneer iemand ziek wordt. En door de lijst samen met de medewerkers op te stellen, wordt verzuim een bespreekbaar onderwerp in de organisatie. Ook zullen zieke medewerkers een voorstel voor aangepast werk minder snel weigeren; ze hebben hier namelijk zelf over meegedacht.’ 

Nadenken over alternatieven

Daarnaast moeten medewerkers volgens Bjûkje de Heer meer en eerder gaan nadenken over of ze hun werk wel tot hun pensioen kunnen blijven doen. ‘Het is belangrijk om hier al vroeg mee bezig te zijn, zodat je een alternatief hebt wanneer je je huidige werk niet meer kunt uitvoeren. Misschien wil een hovenier, wanneer het buitenwerk te zwaar wordt, bijvoorbeeld wel aan de slag als taxichauffeur. Als diegene dat vooraf al weet, kan hij of zij eventueel voorbereidingen treffen voor een carriereswitch.’ 

Contact opnemen 

Neem contact op met onze verzuimexperts via 088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.