Onze verzuimexperts

Wordt uw medewerker ziek, dan kan het dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld over re-integratie. Onze verzuimexperts kunnen u daarbij helpen. Maar ook als het om het voorkomen van verzuim gaat (preventie), spelen onze verzuimexperts een sleutelrol. Zo werken wij samen met werkgevers en medewerkers aan het voorkomen van verzuim.

Hoe helpen de verzuimexperts bij verzuim? 

Sazas heeft een team van verzuimexperts. Hun werkzaamheden vallen onder Sazas Helpt en Advies B.V. Dit is een tak van Sazas die u helpt bij preventie en het re-integratieproces van uw medewerkers. Zij hebben inzage in bepaalde gegevens (geen medische gegevens) die andere medewerkers bij Sazas niet hebben. 

Bjûkje de Heer is één van de experts uit dit team. Zij vertelt: ‘Werkgevers kunnen bij verzuim van een medewerker bij ons terecht met vragen. Bijvoorbeeld over deelherstel: een medewerker weer deels aan het werk helpen.’ Ook kijkt het team naar hoe medewerkers zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kunnen. Bjûkje: ‘Daarnaast heeft Sazas WIA-experts. Zij ondersteunen wanneer een zieke medewerker na 104 weken te maken krijgt met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).’

Verzuim in beeld brengen en aanpakken

Is er binnen uw bedrijf sprake van hoog verzuim? Dan kunnen onze verzuimexperts u helpen. De verzuimexpert helpt u dan met het in kaart brengen van het volledige verzuimbeeld. Hierin worden onder andere de volgende gegevens meegenomen:

 • Analyse verzuimcijfers over de afgelopen jaren;
 • Opbouw kort en lang verzuim;
 • Contracten (vast en tijdelijk) en soort verzuim;
 • Verzuimkennis van de directe leidinggevende.

Op basis van een analyse van deze gegevens voert de verzuimexpert een gesprek met u. Samen kijken we welke acties en/of interventies er nodig zijn. Denk aan een training, coachingsgesprek, of werkplekonderzoek. Na een bepaalde periode neemt de verzuimexpert dan weer contact met u op om de verzuimsituatie opnieuw te bespreken. De focus in het 2e gesprek ligt op de recente verzuimontwikkelingen. Op basis hiervan worden nieuwe vervolgacties bepaald.

Welke gegevens mogen onze verzuimexperts gebruiken?

Voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker hebben onze verzuimexperts gegevens nodig. Meestal zijn deze gegevens afkomstig van de arbodienst en/of bedrijfsarts. Het gaat daarbij niet om medische gegevens, maar wel om gegevens die de verzuimexperts wettelijk mogen ontvangen. Deze kunnen zij gebruiken om u te helpen.

Voorbeeld verzuimprotocol

Krijgt u te maken met verzuim, dan is het handig om een verzuimprotocol te hebben. U vindt meer informatie in ons voorbeeld.

Verzuim voorkomen met onze experts

Preventie vindt Sazas ook heel belangrijk. Bjûkje: ‘Door het stijgen van het langdurig verzuim, wordt verzuim voorkomen steeds belangrijker.’ Daarvoor zijn volgens Bjûkje veel mogelijkheden. ‘Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een goed verzuimprotocol. Hierin staat hoe het bedrijf omgaat met ziekmeldingen en wat de verwachtingen zijn bij verzuim. Of denk aan het voeren van een goed gesprek over vitaliteit en inzetbaarheid.’ Maar ze ziet meer mogelijkheden: ‘We kunnen een werkgever bijvoorbeeld ook adviseren om een preventief spreekuur in te voeren, een vertrouwenspersoon aan te stellen of een werkplekonderzoek te laten doen. Dat laatste kan nuttig zijn wanneer sommige klachten vaak voorkomen. Maar dit is maatwerk; we kijken echt naar wat nodig is binnen een bedrijf. En kleine veranderingen kunnen vaak al een groot verschil maken.’

Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen

Meer grip op verzuim vraagt ook om een andere rol van werkgevers en medewerkers, benadrukt Bjûkje de Heer. ‘Wij kunnen er niet in ons eentje voor zorgen dat het roer omgaat; werkgevers en medewerkers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor is een andere mentaliteit nodig: bedrijven moeten meer gaan kijken naar mogelijkheden en minder naar beperkingen. Als een medewerker ziek is, betekent dit niet dat hij of zij niets meer kan; sommige lichte werkzaamheden kan diegene misschien nog wel uitvoeren. Wanneer u vooraf een lijst maakt van zulke taken kunt u snel schakelen wanneer iemand ziek wordt. En door de lijst samen met de medewerkers op te stellen, wordt verzuim bespreekbaar binnen de organisatie. Ook zullen zieke medewerkers een voorstel voor aangepast werk minder snel weigeren; ze hebben hier namelijk zelf over meegedacht.’

Vooruitdenken  

Daarnaast moeten medewerkers volgens Bjûkje meer en eerder gaan nadenken over of ze hun werk wel tot hun pensioen kunnen en willen blijven doen. ‘Het is belangrijk om hier al vroeg mee bezig te zijn, zodat je een alternatief hebt wanneer je je huidige werk niet meer kunt uitvoeren. Misschien wil een hovenier, wanneer het buitenwerk te zwaar wordt, wel gebruikmaken van de seniorenregeling. Of aan de slag in een ander beroep, zoals taxichauffeur. Als diegene dat vooraf al weet, kan hij of zij eventueel voorbereidingen treffen voor een carriereswitch of intern doorstromen naar een andere functie.’

Weer weten over onze verzuimexperts en hun diensten?  

Neem contact op met onze verzuimexperts via 088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.


Ook interessant voor u:

 • Regresspecialist

  Regresspecialist

  Raakt uw medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan is dat vervelend. Nog vervelender is het als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door het toedoen van een ander. Daar kan niemand iets aan doen, maar als werkgever heeft u wel te maken met de gevolgen. Onze regresspecialist kan u dan helpen.
  Regresspecialist
 • WIA Experts Sadia en Marc van Sazas

  WIA-experts

  Langdurig zieke medewerker? Geen zicht op herstel binnen twee jaar? Voor al uw vragen over langdurig verzuim kunt u terecht bij onze WIA-experts.
  WIA-experts
 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering