WGA Eigenrisicodragers-verzekering (WGA ERD-verzekering)

Een werkgever draagt WGA-premie af aan de Belastingdienst, maar kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden. Dit kan hij of zij herverzekeren met onze WGA ERD-verzekering
 
Als een werkgever ervoor kiest om eigenrisicodrager WGA te worden, kan dat voordeliger zijn. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, met ondersteuning van hun verzekeraar, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen dan UWV. De totale lasten zijn daardoor vaak lager voor de werkgever. 

informatie aanvragen

WGA Eigenrisicodragers-verzekering (WGA ERD-verzekering) van Sazas
Op deze pagina leggen we het volgende uit over de WGA ERD-verzekering: 


Wat is een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers?

Een werkgever is WGA-eigenrisicodrager als hij of zij ervoor kiest om de WGA-uitkering te vergoeden voor medewerkers en de re-integratie op zich te nemen. Onze verzekering voor WGA-eigenrisicodragers vergoedt de WGA-uitkering, die de werkgever dan betaalt bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker, en helpt bij de re-integratie. Ook worden de door ons geadviseerde re-integratietrajecten vergoed.
 
WGA betekent ‘Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’ en is onderdeel van de WIA. Is een medewerker voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft hij of zij recht op een WGA-uitkering. Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt bepaald door UWV.
 

Betekenis WGA ERD

Als eigenrisicodrager WGA neem je dus het financiële risico en de re-integratie voor (langdurig) verzuim van medewerkers voor eigen rekening. De werkgever is dan 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten. Het gaat dan om de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie van zowel het vaste personeel als eventuele flexwerkers; ook als ze niet meer in dienst zijn. De werkgever betaalt dan wel een lagere WIA-premie en heeft hiernaast zelf de regie over het verzuim, waardoor hij of zij meer mogelijkheden heeft om het verzuim in het bedrijf te verminderen.

Onze 12-jaarsaanpak voor de WGA eigenrisicodragers-verzekering

De WGA ERD-verzekering is alleen af te sluiten in combinatie met onze verzuimverzekering. Zo is een werkgever verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid voor de maximale periode van 12 jaar. En vanaf de eerste ziektedag van een medewerker kan hij of zij rekenen op onze hulp, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig.
We behandelen hieronder de voordelen en nadelen van deze verzekering. 
Onze 12 Jaars Wga Eigenrisicodragers Aanpak

Voordelen van de WGA ERD-verzekering

 • In combinatie met onze verzuimverzekering zijn werkgevers met deze verzekering voor de maximale periode van 12 jaar verzekerd voor het risico van arbeidsongeschiktheid.
 • Een werkgever is minder afhankelijk van UWV. Eigenrisicodragers behalen, ook door ondersteuning van de verzuimverzekeraar, vaak betere re-integratieresultaten. De totale lasten zijn daardoor vaak lager.
 • UWV-declaraties worden door ons rechtstreeks met UWV afgewikkeld, zodat de werkgever daar niets voor hoeft te doen.
 • Wij helpen de regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid te vergroten.
 • Wij staan vanaf dag één voor de zieke medewerker klaar, zodat verzuim niet langer duurt dan nodig. Wij focussen op een zo snel mogelijke, maar ook verantwoorde en vakkundige re-integratie.
 • Een werkgever krijgt van onze re-integratieservice hulp en advies bij de re-integratie. Daar zetten wij ervaren deskundigen voor in, bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige. Wij werken hiervoor samen met re-integratiebedrijven.
 • Eén van onze WIA-experts helpt met het beperken van de WGA-instroom en stuurt op uitstroom tijdens de WGA.
 • De WGA ERD-verzekering is eventueel aan te vullen met de eigenrisicodragersverzekering Ziektewet.

Vier nadelen of aandachtspunten van de WGA ERD-verzekering 

Behalve de voordelen van deze verzekering zetten we ook enkele nadelen en aandachtspunten voor u op een rij. 
 1. De WGA ERD-verzekering kan enkel afgesloten worden in combinatie met onze verzuimverzekering en bij voorkeur met onze verzuimbegeleiding. Hierdoor maakt de werkgever optimaal gebruik van onze dienstverlening.
 2. De WGA-ERD verzekering is vooral interessant voor grotere bedrijven. Bij grotere bedrijven verloopt de re-integratie veelal succesvoller.
 3. Het is belangrijk dat de werkgever zijn of haar verantwoordelijkheden nakomt als WGA eigenrisicodrager. Gebeurt dat niet, dan kan UWV ingrijpen. De kosten hiervan worden op de organisatie verhaald en de werkgever blijft dan wel het financiële risico dragen.
 4. Houd er rekening mee dat de verzuimverzekeraar natuurlijk ook kosten rekent voor het afdekken van het financiële risico. 

Wat is wel en niet gedekt door onze WGA ERD-verzekering?

Wat is wel gedekt?

 • De kosten die UWV bij de werkgever in rekening brengt voor de WGA-uitkeringen aan de medewerkers die tijdens de looptijd van het contract arbeidsongeschikt geworden zijn. Dit geldt voor een termijn van maximaal 10 jaar. Deze verzekering geeft ook recht op een overlijdensuitkering die een werkgever aan de nabestaande(n) moet betalen volgens de Wet WIA.
 • De kosten voor door ons geadviseerde re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers.
 • Eventuele juridische hulp bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders (aansprakelijke derde). Onze regresspecialist weet precies hoe ze dit moet aanpakken.

Wat is niet gedekt?

 • Als een medewerker al arbeidsongeschikt was toen hij of zij in dienst kwam of toen de werkgever de verzekering afsloot.
 • Fraude.
 • Als het de schuld van de werkgever is dat de medewerker arbeidsongeschikt is geworden.
Het complete overzicht zien? Klik hieronder op de button.

Voor wie is de WGA ERD-verzekering?

De WGA ERD-verzekering is voor werkgevers die zelf WGA-uitkeringen betalen. Werkgevers melden dan al hun medewerkers bij ons aan waarvoor ze medewerkerspremies betalen, dus ook medewerkers met een tijdelijk contract.

Hoe wordt men WGA eigenrisicodrager?

Als een werkgever eigenrisicodrager WGA wilt worden, dan moet hij of zij dit aanvragen bij de Belastingdienst met een door zichzelf opgestelde garantieverklaring. De bank of verzekeraar kan deze ondertekenen. Gebruik deze handige standaard modelgarantieverklaring (let op: het is verplicht om van dit standaard model gebruik te maken). De werkgever stuurt deze vervolgens met de aanvraag bij de Belastingdienst mee.  
 
Als een werkgever een WGA eigenrisicodragersverzekering bij Sazas afsluit, dan helpen wij hierbij. Wij helpen met de aanvraag bij de Belastingdienst en zorgen voor het aanleveren van de garantieverklaring bij de Belastingdienst.
Wga Eigenrisicdrager Worden

Wanneer kan men de WGA ERD-verzekering afsluiten?

Houd er rekening mee dat men op twee momenten in het jaar kan instappen: 1 januari en 1 juli. Het verzoek om eigenrisicodrager WGA te worden moet 13 weken voor deze datum bij de Belastingdienst zijn ingediend. Wij helpen hier onze klanten graag bij, zodat de werkgever hier zo weinig mogelijk tijd aan kwijt is. 
 

WGA ERD-premie

De werkgever betaalt één totaalpremie voor de verzekering. De premie hangt onder andere af van het percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband. Ook kijken we naar de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en de totale loonsom. 
 

Meer informatie over de WGA ERD-verzekering 

Wilt u meer informatie ontvangen over de WGA eigenrisicodragersverzekering? Als u het onderstaande formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op. U kunt hiervoor ook bellen met onze Klantadviseurs: 088 56 79 100.