Regresspecialist Rosita de Mos

Raakt uw medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan is dat vervelend. Nog vervelender is het als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door het toedoen van een ander. Daar kan niemand iets aan doen, maar als werkgever heeft u wel te maken met de gevolgen. Onze regresspecialist kan u dan helpen.

Neem contact op

Regresrecht betekent schade verhalen

Regresrecht is het verhalen van de loonschade op een derde aansprakelijke partij. Dit betekent het schadebedrag verhalen op de veroorzaker. In ons geval schade die te maken heeft met arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld als uw medewerker arbeidsongeschikt is geworden door een verkeersongeluk veroorzaakt door een ander. Onze regresspecliast Rosita de Mos kan u dan helpen.

De andere partij moet aansprakelijk zijn gesteld

Om u te kunnen helpen, moet de medewerker eerst de andere partij aansprakelijk stellen. Rosita: ‘Daarna kan Sazas u als werkgever helpen met het indienen van de schadevergoeding voor de Sazas-verzekering en u helpen met de loonschade verhalen bij de aansprakelijke partij.’  

Ziekteverzuim kost u veel geld

Een zieke medewerker is voor u als werkgever een kostenpost. En is er sprake van langdurig verzuim, dan moet u de kosten daarvan niet onderschatten. Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag. Rosita: ‘Bijvoorbeeld door het loon dat u moet doorbetalen, maar ook door bijkomende kosten die u maakt. Zoals kosten voor de arbodienstverlening en interne verzuimbegeleiding. De kosten lopen al snel op tot duizenden euro’s.’

Bij regres verhaalt onze specialist voor u de loonschade 

Is er sprake van regres – een arbeidsongeschikte medewerker door het toedoen van een ander – dan kunt u de kosten die u maakt (deels) verhalen op de verantwoordelijke partij. Het verhalen van (loon)schade vraagt om kennis van zaken, doorzettingsvermogen en geduld. Bij Sazas begrijpen we dat u hier als werkgever weinig tijd voor vrij kunt maken. Daar is onze regresspecialist voor. Rosita: ‘Heeft u als werkgever een verzuimverzekering afgesloten bij Sazas, dan kan ik voor u de loonschade verhalen bij de verantwoordelijke partij.’

4 redenen om verhaal te halen

 • U heeft de kans de netto loonkosten over de eigenrisicoperiode terug te krijgen;
 • U draait niet als enige op voor de kosten die u maakt voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerker;
 • De kosten die u maakt voor het aanpassen van de werkplek vallen onder de schadeposten die verhaald kunnen worden;
 • Het verhalen van de schade zorgt voor vermindering van de schadelast. Uiteindelijk werkt dit ook door in uw premie. Bij een succesvol verhaal wordt de ziekmelding niet meegenomen in de premieberekening.

Voorbeelden van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door derden

In de praktijk komen verschillende situaties voor waarbij u als werkgever (loon)schade kunt verhalen. Dit zijn een paar voorbeelden:

 • Productiemedewerker Erik wordt op straat gebeten in zijn arm door de hond van de buren. De pezen in zijn arm zijn ernstig beschadigd en hierdoor kan hij voor langere tijd zijn normale werkzaamheden niet uitvoeren;
 • Susan, administratief medewerkster, raakt betrokken bij een botsing waarbij een andere automobilist achterop haar auto rijdt. Die bestuurder heeft niet genoeg afstand gehouden. Susan krijgt een zware klap op haar nek en hoofd (whiplash). 

Ze houdt hier blijvend klachten aan over die gevolgen hebben voor het werk dat ze doet. Haar werkplek moet worden aangepast en langdurig werken achter de computer lukt niet meer;

 • Bilal, horecamedewerker, wordt op zijn fiets aangereden door een automobilist die niet oplette en geen voorrang verleende. Hij loopt ernstig hoofdletsel op en zijn herstel neemt meer dan een half jaar in beslag.

Uw (mogelijke) regresmelding doorgeven aan Sazas

Valt uw medewerker uit en is zijn of haar arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ander? Geef dit dan aan ons door wanneer u uw medewerker ziekmeldt via MijnSazas. Doe dit ook als u denkt dat er sprake is van schade door toedoen van een ander, maar u dit niet 100% zeker weet.

Rosita de Mos: ‘Na uw melding neem ik telefonisch contact met u op. We nemen dan de situatie door. Op basis hiervan beoordelen we of verhaal halen (regres) in uw situatie mogelijk is. Is dit het geval, helpen wij u met het regresrecht. Wij gaan ons uiterste best doen om kosten te verhalen bij de aansprakelijke partij en zijn/haar verzekeraar.’  Hoe lang dit proces duurt, verschilt per situatie. Houdt rekening met minimaal 2 maanden. Is de situatie ingewikkeld? Dan kan het traject 6 maanden of langer duren. Ik houd u tijdens het hele traject op de hoogte en informeer u over de uiteindelijke uitkomst.’

Het starten van regres is kosteloos. Sazas houdt wel 15% provisie in op het verhaalde bedrag, met een minimum van € 81,- als uw medewerker binnen de eigenrisicoperiode herstelt.


Meer weten over regres? Bekijk de onderstaande vragen en antwoorden of neem contact met ons op

Wat is een regresvordering en hoe werkt dit?

Als u de ziekmelding doet, geeft u aan dat de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ongeval waarvoor een andere partij verantwoordelijk is. Ook kan het voorkomen dat bij een bezoek aan de bedrijfsarts of een gesprek met onze arboprofessional, blijkt dat de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door een ongeval. De bedrijfsarts of arboprofessional informeert ons hierover. Na deze melding nemen wij contact met u op om duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. Ook krijgt u meer informatie over wat onze regresspecialist voor u kan betekenen en welke schades verhaald kunnen worden. Als inderdaad blijkt dat een derde partij verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid en deze officieel aansprakelijk is gesteld, kan Sazas u helpen met het verhalen van de loonschade (loonkosten en mogelijke bijkomende kosten).

Wanneer kan onze regresspecialist voor u aan de slag?

Onze regresspecialist kan voor u aan de slag, als de aansprakelijkheid is erkend. Als dit niet zo is, kan onze specialist wel de vordering indienen. Maar helaas kunnen wij dan niet met zekerheid zeggen of we de schade kunnen verhalen.

Welke kosten kan Sazas voor u verhalen?

Afhankelijk van de situatie kunnen wij verschillende zaken voor u verhalen. U ontvangt bijvoorbeeld uw eigenrisicoperiode, de re-integratiekosten (denk dan bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek), bij- en omscholingscursussen en/of interventiekosten terug. Het is niet mogelijk om kosten voor vervangend personeel te verhalen.

Let op: Werkgevers verhalen regelmatig de schade (eigenrisicoperiode) via de rechtsbijstand. Dit is zonde. Als u ons de schade laat verhalen, nemen we in de claim namelijk ook het uitbetaalde ziektegeld mee. Deze schade wordt dan niet meegeteld in de premieberekening van het nieuwe jaar, waardoor u een lager premiepercentage berekend krijgt. Geef hiervoor bij de ziekmelding aan dat het om een regressituatie gaat.

Wanneer geldt het regresrecht?

Als aantoonbaar en duidelijk is dat de schade is veroorzaakt door een derde partij, is er sprake van regeresrecht. Het maakt daarbij niet uit of het ongeval onder of buiten werktijd plaats heeft gevonden of niet. Een auto-ongeval is vaak een duidelijke case. Sportongevallen zijn moeilijker te meten. Er is bewijs nodig nodig en vaak ontbreekt dit in deze situaties.

Wat valt niet onder regres?

Wij verhalen voor u de loonschade, maar gaan niet aan de slag met de psychische of lichamelijke schade (ofwel letselschade). Het gaat dus puur om het financiële onderdeel.

Wat is een verjaringstermijn en hoelang is deze?

Voor de meeste regreszaken geldt de standaard verjaringstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat uw medewerker binnen 5 jaar de claim bij de andere (schuldige) partij moet indienen. Vraag bij uw medewerker na of deze verjaringstermijn niet is verlopen op het moment dat u uw regresaanvraag indient bij Sazas. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag ná de dag waarop uw medewerker bekend is geworden met de schade en de veroorzaker daarvan. Wanneer de termijn verlopen is, dan verjaart de claim en kan uw medewerker geen aanspraak meer maken op een vergoeding.


Brochure en contact

Meer informatie over regres en wat onze regresspecialist voor u kan doen, leest u in onze brochure .

Neem contact op met regresspecialist Rosita de Mos via 088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in. Dan nemen wij contact met u op.


Ook interessant voor u:

 • WIA Experts Sadia en Marc van Sazas

  WIA-experts

  Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt hij of zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Aan het einde van het tweede ziektejaar voert UWV een WIA-beoordeling uit. De WIA-regeling is best ingewikkeld. Daarom leggen wij u graag de basis van de WIA en de verschillende WIA-uitkeringen uit.
  WIA-experts
 • Verzuimexperts van Sazas

  Verzuimexperts

  Wordt uw medewerker ziek, dan kan het dat u vragen heeft. Bijvoorbeeld over re-integratie. Onze verzuimexperts kunnen u daarbij helpen. Maar ook als het om het voorkomen van verzuim gaat (preventie), spelen onze verzuimexperts een sleutelrol.
  Verzuimexperts
 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering