Wat houdt eigenrisicodrager-schap WGA in?

Als u eigenrisicodrager WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) bent, komen de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie van uw medewerkers voor uw rekening. Dit geldt voor alle medewerkers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden, dus zowel voor vast personeel als voor flexwerkers. Ook als deze medewerkers niet meer bij u in dienst zijn. En let op: dit geldt voor de eerste 10 jaar van de WGA-uitkering.

Voor medewerkers die op dat moment al ziek zijn of al een WGA-uitkering hebben, blijft UWV verantwoordelijk. Dit zijn de zogenaamde staartlasten.
Rene legt uit wat WGA ERD is

Als eigenrisicodrager bent u samen met uw medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie. Als uw (ex-)medewerker niet meewerkt, kunt u hem of haar een maatregel opleggen. Als de (ex-)medewerker niet tevreden is over uw prestaties, moet er een klacht kunnen worden ingediend en een second opinion opgevraagd. Dit moet u zelf regelen, eventueel met hulp van uw verzekeraar.

Als u eigenrisicodrager bent, betaalt u minder WIA-premie. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenDeze WIA-premie bestaat uit een basispremie en een gedifferentieerde premie. De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf. Voor de hoogte van het percentage maakt het ook verschil of u een grote werkgever bent of een kleine. Ook maakt het uit in welke bedrijfs- of beroepssector u werkt. Deze WIA-premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. Eigenrisicodragers betalen alleen de basispremie en betalen dus minder aan arbeidsongeschiktheidspremies.

Of eigenrisicodragerschap voor u voordelig is, hangt af van het volgende: hoe groot is het risico dat uw medewerkers in de toekomst een WGA-uitkering gaan ontvangen? Als u eigenrisicodrager bent, kunt u zich wel verzekeren voor deze kosten. Het blijkt dat eigenrisicodragers, met hulp van de verzekeraar, vaak betere re-integratie resultaten bereiken. U kunt zo zorgen voor een besparing in uw totale kosten. Als u zich bij Sazas wilt verzekeren voor de WGA ERD, dan kan dit alleen in combinatie met onze Sazas Verzuimverzekering.

◄ Terug naar overzicht WGA ERD