WIA voor flexwerkers

Tot 1 januari 2017 betaalde u voor vaste medewerkers en flexwerkers aparte gedifferentieerde (uit meerdere onderdelen opgebouwde) premies, namelijk WGA-vast en WGA-flex. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze premies samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie. U betaalt vanaf dat moment één gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én flexwerkers samen.

Voor werkgevers die Eigenrisicodrager zijn, betekent dit een uitgebreider WGA-risico dan voor 1 januari 2017.

Deze wijziging is het gevolg van de wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Lees meer informatie over de BeZaVa.

Terug naar overzicht WIA