Zeven tips om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren

Duurzame inzetbaarheid; een begrip dat vele voordelen biedt aan werkgevers, medewerkers en de maatschappij als geheel. Om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten, is het belangrijk om als werkgever te weten wie welke kwaliteiten heeft. En hoe u deze kwaliteiten samen met uw medewerkers kunt inzetten.

Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers kan een uitdaging zijn. Daarom geven wij in dit artikel tips om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren en te vergroten.


Wat betekent duurzame inzetbaarheid?

Kort gezegd betekent duurzame inzetbaarheid dat iemand tot zijn of haar pensioen blijft werken met zoveel mogelijk energie, bekwaamheid, motivatie en fitheid.


Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar binnen uw bedrijf

Een onderwerp als duurzame inzetbaarheid kan vragen oproepen bij uw medewerkers. Maak dit onderwerp daarom bespreekbaar en zorg dat er een contactpersoon is die hierover meer kan vertellen. Goed contact hierover kan een groot verschil maken. De juiste aandacht zorgt ervoor dat uw medewerkers:

  • Breed inzetbaar blijven;
  • Minder lichamelijke klachten krijgen;
  • Gemotiveerd en betrokken zijn en blijven;
  • Met plezier hun werk blijven doen.

Tips voor duurzame inzetbaarheid


1.      Blijf in gesprek

Werkt u aan duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf? Dan komen hierbij vaak veel ontwikkelingen kijken. Daarom is het belangrijk dat u als werkgever weet wat deze ontwikkelingen zijn en deze met uw medewerkers deelt. Zo weten zij altijd wat er speelt.


2.      Houd rekening met het werkvermogen van uw bedrijf

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet in hoeverre medewerkers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De WAI zegt dus iets over de lichamelijke en geestelijke toestand van uw medewerkers en hoe goed zij hun werk kunnen uitvoeren. Dit geeft vorm aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers binnen uw bedrijf. Door hun werkvermogen te meten, kunt u maatregelen nemen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.


3.      Stimuleer ontwikkeling

Bekijk samen met uw medewerkers wat hun kwaliteiten zijn en hoe deze binnen het bedrijf passen. Wil iemand zich graag ontwikkelen of meer leren over een ander vakgebied? Geef hem of haar daar de ruimte voor. Op deze manier kunt u de duurzame inzetbaarheid vergroten.


4.      Is er genoeg uitdaging?

Zorg voor kwalitatief goede en uitdagende functies. Belangrijk hierin is de hoeveelheid afwisseling in werkzaamheden, maar ook dat uw medewerkers zelf beslissingen kunnen nemen.


5.      Goede arbeidsomstandigheden

Zorg dat het werk veilig is en onderzoek of het werk dat uw medewerkers doen lichamelijk niet te zwaar of te eenzijdig is. En hoe zit het met de werkdruk? Ligt dat op een gezond niveau en kunnen uw medewerkers de werkdruk goed aan?


6.      De juiste werk- privébalans

Creëer balans in de werk- en privésituatie voor uw medewerkers. Geef uw medewerkers voldoende rustmomenten en zorg dat ze op tijd ontspannen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan.

Whitepaper 'Bewegen tijdens het werk'

Wist u dat Nederlanders kampioen zitten zijn? Nederlanders zitten gemiddeld 10 uur per dag. Hoe kunt u medewerkers motiveren om meer te bewegen tijdens het werk? In de whitepaper 'Bewegen tijdens het werk' leest u er meer over en geven we tips.
Whitepaper aanvragen

7.      Stimuleer bewegen

Uit onderzoek blijkt dat langdurig zitten de kans op aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten kan vergroten. Ook kan de kans op overgewicht en verschillende geestelijke aandoeningen groter worden. Maak het daarom voor uw medewerkers mogelijk om ook tijdens werktijd te bewegen. Dit kan een simpel rondje wandelen zijn tijdens de pauze. Maar ook een abonnement bij de lokale sportschool is een mogelijkheid. Voldoende bewegen levert een bijdrage aan de vitaliteit van medewerkers. Iemand die vitaal is, meldt zich vaak minder snel ziek, is meer betrokken bij het bedrijf en waardeert zijn of haar functie.


Hoe creëer ik bewustzijn rondom duurzame inzetbaarheid?

Door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, bijeenkomsten of door samen activiteiten uit te voeren rond dit thema, maakt u uw medewerkers bewust van duurzame inzetbaarheid. Maar er zijn meer mogelijkheden. Het kan ook een onderdeel zijn van het functioneringsgesprek: ‘Hoe voelt een medewerker zich?’, ‘Vind de medewerker dat hij of zij voldoende kennis heeft om het werk naar een hoger niveau te tillen?’, ‘Moet er iets veranderen om het werk leuker te maken?’.

► Lees meer over veilige arbeidsomstandigheden en onze Risico Inventarisatie & Evaluatie

► Lees meer over ons werkplekonderzoek

◄ Terug naar overzicht duurzame inzetbaarheid