Pesten op het werk: wat kunt u daar als werkgever tegen doen?

Pesten op het werk is een groot probleem. Voor zowel u als werkgever, als voor uw medewerker zelf. Een kwart van alle werkenden heeft namelijk weleens te maken met collega’s die roddelen, iemand uitlachen of zich op een andere manier vervelend gedragen op het werk. Pesten op het werk kost bedrijven 4 miljoen verzuimdagen per jaar en maar liefst 900 miljoen euro aan loon (TNO) dat moet worden doorbetaald. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor de persoon die wordt gepest.
Reden genoeg om pesten bespreekbaar te maken en er iets aan te doen wanneer één van uw medewerkers pest of gepest wordt.

Pesten op het werk: wat kunt u daar als werkgever tegen doen? - tips van Sazas

Wat is pesten?

Wanneer is een grap geen grap meer, maar wordt het pesten? Daar zijn een aantal regels voor. Het maken van ‘grappen’ wordt gezien als pesten als:

 • Het regelmatig voorkomt;
 • Wanneer het steeds is gericht aan dezelfde persoon;
 • De medewerker zich gekwetst voelt.

Het is meestal niet duidelijk waarom iemand wordt gepest. Het kan zijn dat hij of zij anders is dan wat de groep normaal vindt. Bijvoorbeeld omdat degene een andere huidskleur, seksuele voorkeur, godsdienst, gewoonte of levensstijl heeft. Eigenlijk kan alles wat iemand anders maakt dan wat de groep ‘normaal’ vindt, een reden zijn om hem of haar te pesten. Ook pesten sommigen een ander om zichzelf groter of beter te laten lijken, of om hun baan te behouden.

Whitepaper: Pesten op het werk

Pesten op het werk is een groot probleem. Hoe maakt u pesten bespreekbaar en wat kunt u doen wanneer één van uw medewerkers pest of gepest wordt? Lees er meer over en bekijk tips in het whitepaper 'Pesten op het werk'.

Hoe herkent u pesters?

Er is meestal weinig aandacht voor de personen die pesten. Pesten wordt vaak door een groep gedaan. Medewerkers die horen tot de ‘pestersgroep’, hebben allemaal een eigen rol binnen deze groep. Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te nemen om pestgedrag te voorkomen of te beperken. Het is daarom belangrijk dat u de pestkoppen herkent. Psychologen noemen vier verschillende soorten pestkoppen, namelijk:

 • De schreeuwlelijk;
 • De eeuwige criticus;
 • De poortwachter;
 • De schijnheilige.

Wat kunt u als werkgever doen tegen pesten?

Omdat pesten op het werk zulke grote gevolgen kan hebben voor zowel werkgever en als medewerkers, is het belangrijk om pesten zo vroeg mogelijk te herkennen en het aan te pakken. Het is daarom belangrijk om pesten zo vroeg mogelijk te herkennen en er iets aan te doen.

Sazas geeft zes tips:

 1. Gemaakte afspraken vastleggen;
 2. Hulp vragen aan een vertrouwenspersoon;
 3. Medewerkers informeren;
 4. Het goede voorbeeld geven;
 5. Actie ondernemen;
 6. Samen oplossingen zoeken.

Ook interessant voor u:

 • Ruzie op het werk

  Ongewenst gedrag op de werkvloer

  Agressie, pesten, discriminatie, ruzie en seksuele intimidatie op het werk hebben grote gevolgen. Als werkgever wilt u er natuurlijk alles aan doen om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen.
  Kennisbank
 • Meisje zit met stress achter haar laptop

  Ruzie op het werk

  Uitval door een conflict met een collega, leidinggevende of werkgever: ruzie op het werk kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim.
  Kennisbank
 • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), hoe stelt u die op? Bekijk het PSA-beleid van Sazas

  Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): stappenplan voor een beleid

  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaan, hoe doet u dat? Een goed PSA-beleid kan hierbij helpen. Als verzuimspecialist helpen wij u daar graag bij. In ons stappenplan leest u stap voor stap de onderdelen van dit beleid en hoe u dit beleid zelf kunt opstellen.
  whitepaper