Ongewenst gedrag op de werkvloer: wat kunt u als werkgever hiertegen doen?

Als werkgever wilt u er natuurlijk alles aan doen om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Agressie, pesten, discriminatie, ruzie en seksuele intimidatie op het werk hebben namelijk grote gevolgen. Voor zowel het slachtoffer zelf, als voor uw organisatie.

Wat is ongewenst gedrag op de werkvloer?

Ongewenst gedrag is gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Vormen van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld. U bent als werkgever wettelijk verplicht om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Dit houdt in dat u de risico’s hiervan op de werkvloer in kaart brengt. Ook maakt u een plan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een voorbeeld hiervan is het PSA-beleid. Hierin staat onder meer het gedragsprotocol beschreven en wie de vertrouwenspersoon is binnen uw organisatie.
Ruzie op het werk

Whitepaper: PSA-beleid inclusief stappenplan

PSA gaat om werkgerelateerde stressklachten en kunnen onder andere ontstaan door ongewenst gedrag. Wilt u als werkgever meer weten over hoe u een PSA-beleid inricht? U leest hierover in onze gratis whitepaper.

Gevolgen van ongewenst gedrag voor een werkgever

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie. Het kan onder andere zorgen voor:

Meer ziekteverzuim
Mensen die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag op het werk, lopen grotere kans op gezondheidsklachten als gevolg van werkstress. Denk aan fysieke klachten zoals nek-, rug-, of  buikpijn, maar ook aan psychische klachten als een burn-out. Hierdoor krijgt u meer ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Een slechte werksfeer
Als een medewerker gepest wordt, heeft dit invloed op het werkplezier van collega’s en de sfeer binnen het hele team.

Minder productiviteit
Een medewerker die last heeft van ongewenst gedrag op de werkvloer presteert minder goed. Ook kan ongewenst gedrag ten koste gaan van de motivatie bij collega’s.

Ongewenst gedrag op de werkvloer voorbeelden

In de Arbowet worden vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer besproken: pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. Het is goed om deze vier vormen van ongewenst gedrag apart onder de loep te nemen. Zo kunt u ongewenst gedrag beter herkennen, aanpakken en voorkomen.

1. Pesten
Bij pesten gaat het om vernederend, intimiderend of vijandig gedrag dat zich richt op dezelfde persoon. Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW) blijkt dat een op de tien werknemers te maken krijgt met pestgedrag. Een aantal voorbeelden van pesten op de werkvloer zijn:

●  Een medewerker moet steeds weer vervelende klusjes doen;
●  Een medewerker wordt telkens genegeerd door collega’s;
●  Er wordt regelmatig achter de rug van een medewerker om gesproken.

Pesten op de werkvloer gebeurt niet alleen onderling door collega’s, maar ook werkgevers of klanten kunnen zich hieraan schuldig maken. De gevolgen voor de medewerker die gepest wordt zijn groot. Deze medewerker krijgt al snel minder zelfvertrouwen en ontwikkelt psychische problemen. Dat heeft weer gevolgen voor de ontwikkeling en productiviteit op de werkvloer. Hierdoor is de kans groter dat deze medewerker zich ziekmeldt. De opgelopen spanning kan zelfs leiden tot langdurig verzuim.

2. Discriminatie
Bij discriminatie wordt een medewerker ongelijk behandeld en/of uitgesloten op de werkvloer door persoonlijke kenmerken. Denk aan uitsluiting op grond van huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Ondanks dat dit volgens de wet verboden is, heeft meer dan de helft van alle discriminatieklachten te maken met de werkomgeving.

Discriminatie op de werkvloer kan tot dezelfde gevolgen leiden als pesten op het werk. Zo heeft discriminatie invloed op het zelfbeeld van een medewerker en kan het leiden tot psychische problemen. Hierdoor kunnen slaapproblemen ontstaan en de productiviteit kan afnemen. Vaak volgt eerst een ziekmelding waarna een medewerker zelfs compleet arbeidsongeschikt kan raken.

3. Agressie
Ook agressie of intimiderend gedrag is een vorm van ongewenst gedrag op het werk. Een op de vijf medewerkers krijgt hier op de werkvloer mee te maken. Agressie op het werk komt het meest voor op het werk door mensen van buitenaf. Dit uit zich in de vorm van een belediging, intimidatie of gewelddadig gedrag. Agressie op het werk is niet alleen mondeling of fysiek, maar het kan ook gaan om psychisch geweld.

Medewerkers die te maken hebben met agressie op de werkvloer lopen hierdoor verschillende klachten op. Denk aan psychische en andere gezondheidsklachten. Deze medewerkers ervaren vaak angst, kunnen slecht slapen en hebben buikpijn. Al deze klachten leiden uiteindelijk tot verzuim. Binnen bepaalde beroepsgroepen komt agressie van buitenaf veel voor. Denk aan maatschappelijk werkers of bij de politie of brandweer.

4. Seksuele intimidatie
Ongewenst seksueel gedrag op het werk komt voor in verschillende vormen. Denk aan seksuele toenadering, het verzoek om een seksuele gunst of verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel getint gedrag. Ook intieme vragen, seksueel getinte opmerkingen of grapjes en het voor langere tijd iemand ongepast aanstaren vallen hieronder. Door het slachtoffer wordt seksuele intimidatie als zeer ongewenst ervaren.

Slachtoffers van seksuele intimidatie op de werkvloer vinden het vaak moeilijk om hierover te praten. Vooral wanneer het seksueel intimiderende gedrag wordt vertoond door een collega met een hogere positie. In zo’n situatie kan het lang duren voordat het ongewenste gedrag naar boven komt, met alle gevolgen van dien. Denk aan psychische en lichamelijk klachten, verzuim of zelfs complete uitval.

Ongewenst gedrag op werkvloer aanpakken met PSA-beleid

Ongewenst gedrag op de werkvloer, maar ook een te hoge werkdruk, brengen lichamelijke, psychische en sociale klachten met zich mee. De Arbowet noemt dit ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Als werkgever bent u volgens de wet verplicht om beleid te voeren dat erop gericht is in PSA te voorkomen en te beperken. Dat doet u als werkgever met behulp van een PSA-beleid.

Het opstellen van een PSA-beleid doet u aan de hand van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hieruit komt naar voren wat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor uw werknemers zijn. Zo beschrijft u wanneer uw personeel last kan krijgen van PSA en wat de oorzaken hiervan kunnen zijn. Vervolgens stelt u een plan van aanpak op met maatregelen om PSA te voorkomen en verminderen.

Andere maatregelen tegen PSA

Naast het verplicht opstellen én uitvoeren van een PSA-beleid zijn er nog andere belangrijke maatregelen die u als werkgever moet nemen tegen PSA en ongewenst gedrag op de werkvloer. Een aantal voorbeelden op een rijtje:

●  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon;
●  Een gedragscode (on)gewenste omgangsvormen opstellen;
●  Een klachtenprocedure opzetten;
●  Onderzoeken wat de oorzaken van een te hoge werkdruk binnen uw organisatie zijn;
●  Voorlichting (blijven) geven aan uw medewerkers over PSA;
●  Helder communiceren naar uw medewerkers over wat u tegen PSA doet.

Verzuim door ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen en verminderen?

Wist u dat de kosten van een zieke medewerker kunnen oplopen tot gemiddeld € 405,- per dag? Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever verplicht om het loon door te betalen. Daarnaast krijgt u bij ziekteverzuim ook te maken met andere, extra kosten. Bent u goed verzekerd? Met een verzuimverzekering van Sazas, beschermt u uzelf tegen de financiële risico’s van verzuim. Bij ons regelt u alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie.

Met slechts drie gegevens berekent u makkelijk en snel online uw premie. Dit kan 24 uur per dag, het hele jaar door.

Offerte aanvragen


Ook interessant voor u:

 • Meisje zit met stress achter haar laptop

  Ruzie op het werk

  Uitval door een conflict met een collega, leidinggevende of werkgever: ruzie op het werk kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim.
  Kennisbank
 • Webinar Ons Verzuimbeleid En Psychisch Verzuim Sazas

  Opname: webinar 'psychisch verzuim, ontwikkelingen en tips'

  Liesbeth Post, HR manager bij Sazas, neemt u mee in de wereld van (psychisch) verzuim. Wat is de visie van Sazas op verzuim en wat is belangrijk in ons eigen verzuimbeleid? Wat is het verschil tussen mentaal en psychisch verzuim, en welke tips heeft zij waar u direct mee aan de slag kan in uw bedrijf?
  Webinar
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie

  Risico-inventarisatie en -evaluatie

  Met de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) brengt u de gezondheids- en veiligheidsrisico's van uw bedrijf in kaart. Een goed opgestelde RI&E helpt ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen.
  verzuimdienst