De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden waarvan er een aantal ook deelnemen in de remuneratiecommissie en/of de auditcommissie. Deze commissies adviseren de Raad van Commissarissen en bereiden de besluitvorming voor.

Wie zitten er in onze Raad van Commissarissen?

 

 • Mevrouw M.C. Bense (voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de remuneratiecommissie)
 • De heer R. Maaskant (lid van de Raad van Commissarissen en van de auditcommissie)
 • De heer C. Kuijvenhoven (vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de auditcommissie)
 • De heer S. Dol (lid van de Raad van Commissarissen, lid van de auditcommissie en voorzitter van de remuneratiecommissie)
 • De heer H.G.E. Douma (lid van de Raad van Commissarissen)
 • De heer M.P. Moons (lid van de Raad van Commissarissen)

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen en bereidt de besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

 • De inrichting en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De externe financiële informatieverschaffing door Sazas;
 • De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de actuaris over het risicobeleid;
 • Het risicobeheer;
 • Het risicoprofiel;
 • De financiering van Sazas.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen en bereidt besluitvorming voor over het beloningsbeleid.