De raad van commissarissen


De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden waarvan er een aantal ook deelnemen in de remuneratiecommissie en/of de auditcommissie. De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming voor over de financiën en het risicobeheer binnen Sazas, terwijl de remuneratiecommissie de raad van commissarissen adviseert en de besluitvorming voorbereidt over het beloningsbeleid.

Wie zitten er in onze raad van commissarissen?

Van links naar rechts:

 • Mevrouw M.C. Bense (voorzitter raad van commissarissen en lid remuneratiecommissie)
 • De heer R. Maaskant (lid raad van commissarissen en auditcommissie)
 • De heer C. Kuijvenhoven (vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie)
 • De heer S. Dol (lid van raad van commissarissen, 
  lid auditcommissie en voorzitter remuneratiecommissie) 
 • De heer H.G.E. Douma (lid van raad van commissarissen)

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming voor inzake de volgende onderwerpen:

 • de inrichting en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de externe financiële informatieverschaffing door Sazas;
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de actuaris over het risicobeleid;
 • het risicobeheer;
 • het risicoprofiel;
 • de financiering van Sazas.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt besluitvorming voor over het beloningsbeleid.