De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden waarvan er een aantal ook deelnemen in de remuneratiecommissie en/of de auditcommissie. Deze commissies adviseren de Raad van Commissarissen en bereiden de besluitvorming voor.

Wie zitten er in onze Raad van Commissarissen?

 • De heer R. Maaskant (lid van de Raad van Commissarissen en van de auditcommissie)
 • De heer C. Kuijvenhoven (vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de auditcommissie)
 • De heer S. Dol (lid van de Raad van Commissarissen, lid van de auditcommissie en voorzitter van de remuneratiecommissie)
 • De heer H.G.E. Douma (lid van de Raad van Commissarissen)
 • De heer M.P. Moons (lid van de Raad van Commissarissen)

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de Raad van Commissarissen en bereidt de besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

 • De inrichting en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De externe financiële informatieverschaffing door Sazas;
 • De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de actuaris over het risicobeleid;
 • Het risicobeheer;
 • Het risicoprofiel;
 • De financiering van Sazas.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen en bereidt besluitvorming voor over het beloningsbeleid.


Interview met Eric Douma (lid Raad van Commissarissen)

Bij welk bedrijf werkt u? En wat doet het bedrijf precies?

‘Ik ben bestuurder bij LTO & LTO Noord. Dit is een ondernemers en werkgeversorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Wij behartigen de belangen van onze leden en maken ons sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.’

Met welke motivatie bent u lid van de RvC van Sazas?

‘Omdat wij als LTO een werkgeversorganisatie zijn, heeft goed werkgeverschap een prominente rol in onze belangenbehartiging. Hierin is het belangrijk dat onze ondernemers die met personeel werken maximaal gefaciliteerd worden om goed personeelsbeleid te kunnen voeren en medewerkers fit te houden hoort daarbij. Hierin vervult Sazas een belangrijke bijdrage.’

Welke rol, naast het toezicht houden, ziet u weggelegd voor de RvC?

‘De rol als RvC-lid kan ik beter uitvoeren doordat ik weet wat de klanten van Sazas in het agrarisch en groen beweegt als het gaat om ziekteverzuim. Deze adviserende kant is ook belangrijk als het gaat om strategie en toekomstperspectief. Naast het toezichthouden vind ik dat de RvC ook een adviserende rol heeft.’

Is er een bepaalde rolverdeling binnen de RvC? En welke rol heeft u?

‘Mijn rol is algemeen RvC-lid. Ik vind het belangrijk dat ik samen met mijn 4 collega’s het ondernemersperspectief en de wendbaarheid van Sazas zelf en die van de agrarisch en groene ondernemers goed voor het voetlicht blijf houden.’

Wat maakt deze rol zo leuk en interessant?

‘Binnen Sazas werken professionals met passie voor hun werk en om die te ontmoeten aan de RvC tafel is ontzettend leuk. Als RvC blijf je wel in je rol maar leren van elkaar blijft voor mij belangrijk.’

Wat wilt u bereiken als lid van de RvC?

‘Dat werkgevers met hun medewerkers een vangnet hebben als ze verzekerd zijn bij Sazas. En dat dit gebeurt op een unieke klantgerichte wijze die aansluit bij de klanten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat Sazas passende inzichten blijft geven om de medewerkers fit en vitaal te houden, zodat het goed en leuk werken is binnen agrarisch en groen en binnen het mkb; de kurk van de Nederlandse economie.’