De raad van commissarissen


De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden waarvan er een aantal ook deelnemen in de remuneratiecommissie en/of de auditcommissie. Deze commissies adviseren de raad van commissarissen en bereiden de besluitvorming voor. 

Wie zitten er in onze raad van commissarissen?

Van links naar rechts: 

 • Mevrouw M.C. Bense (voorzitter raad van commissarissen en lid remuneratiecommissie)
 • De heer R. Maaskant (lid raad van commissarissen en auditcommissie) 
 • De heer C. Kuijvenhoven (vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie) 
 • De heer S. Dol (lid van raad van commissarissen, 
  lid auditcommissie en voorzitter remuneratiecommissie) 
 • De heer H.G.E. Douma (lid van raad van commissarissen)

Auditcommissie

 

De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming voor over de volgende onderwerpen:

 • de inrichting en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de externe financiële informatieverschaffing door Sazas;
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de actuaris over het risicobeleid;
 • het risicobeheer;
 • het risicoprofiel;
 • de financiering van Sazas.

Remuneratiecommissie

 

De remuneratiecommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt besluitvorming voor over het beloningsbeleid