Welke medewerkers moet ik aanmelden?

Dat zijn alle personen die volgens onze Algemene voorwaarden onder de definitie van 'medewerkers' vallen. Medewerkers zijn personen ...

  • ... die tot de AOW-leeftijd medewerker is volgens de Ziektewet en de Wet WIA;
  • ... die bij u in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst volgens het burgerlijk recht, of met wie u een fictieve arbeidsverhouding heeft, als zodanig in uw loonadministratie staan vermeld én die als medewerker zijn aangemeld bij het UWV/de Belastingdienst;
  • ... die bij Sazas als verzekerde medewerker is aangemeld én door ons als verzekerde is geaccepteerd.

Ook iemand die vanaf zijn AOW-leeftijd tot 70 jaar bij u in dienst is, kan een medewerker zijn. Deze persoon moet dan ook een arbeidsovereenkomst hebben volgens het burgerlijk recht. Heeft iemand met u een arbeidsverhouding die gelijk is of wordt gesteld aan een dienstbetrekking? Dan kan die persoon een medewerker zijn. U kunt zelf kiezen of u een medewerker tot 70 jaar aanmeldt als een te verzekeren medewerker. De medewerker mag dan niet arbeidsongeschikt zijn op het moment van verzekeren. Voor deze verzekering gelden niet als medewerker:

  • De directeur-grootaandeelhouder;
  • De stagiair die een onkostenvergoeding of loon ontvangt dat minder is dan het minimumloon dat voor deze persoon geldt;
  • De oproepkracht, die niet verplicht is om op het werk te verschijnen en ook geen garantie heeft op werk. De oproepkracht heeft dit schriftelijk met u afgesproken;
  • De ‘no-risk medewerker’: dit is een medewerker die onder de no-riskpolis valt.

Studenten en scholieren
Zijn scholieren of studenten voor u aan het werk op basis van een arbeidsovereenkomst? En vallen zij bij het begin van de arbeidsovereenkomst onder de Studenten- en scholierenregeling van de Belastingdienst? Dan kunt u ervoor kiezen om deze personen niet aan te melden als te verzekeren medewerkers. Dit geldt zolang de personen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens