Welke werknemers moet ik aanmelden?

Dat zijn alle personen die volgens onze Algemene voorwaarden onder de definitie van 'werknemer' vallen. Werknemers zijn personen ...

  • ... die tot de AOW-leeftijd werknemer is volgens de Ziektewet en de Wet WIA;
  • ... die bij u in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst volgens het burgerlijk recht, of met wie u een fictieve arbeidsverhouding heeft, als zodanig in uw loonadministratie staan vermeld én die als werknemer zijn aangemeld bij het UWV/de Belastingdienst;
  • ... die bij Sazas als verzekerde werknemer is aangemeld én door ons als verzekerde is geaccepteerd.

Ook iemand die vanaf zijn AOW-leeftijd tot 70 jaar bij u in dienst is, kan een werknemer zijn. Deze persoon moet dan ook een arbeidsovereenkomst hebben volgens het burgerlijk recht. Heeft iemand met u een arbeidsverhouding die gelijk is of wordt gesteld aan een dienstbetrekking? Dan kan die persoon een werknemer zijn. U kunt zelf kiezen of u een werknemer tot 70 jaar aanmeldt als een te verzekeren werknemer. De werknemer mag dan niet arbeidsongeschikt zijn op het moment van verzekeren. Voor deze verzekering gelden niet als werknemer:

  • De directeur-grootaandeelhouder;
  • De stagiair die een onkostenvergoeding of loon ontvangt dat minder is dan het minimumloon dat voor deze persoon geldt;
  • De oproepkracht, die niet verplicht is om op het werk te verschijnen en ook geen garantie heeft op werk. De oproepkracht heeft dit schriftelijk met u afgesproken;
  • De ‘no-risk werknemer’: dit is een werknemer die onder de no-riskpolis valt.

Studenten en scholieren
Zijn scholieren of studenten voor u aan het werk op basis van een arbeidsovereenkomst? En vallen zij bij het begin van de arbeidsovereenkomst onder de Studenten- en scholierenregeling van de Belastingdienst? Dan kunt u ervoor kiezen om deze personen niet aan te melden als te verzekeren werknemers. Dit geldt zolang de personen tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden van deze regeling.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Aanleveren gegevens