Hoe zit het met medewerkers die in thuisquarantaine moeten blijven?

Stel: een medewerker is in een risicogebied geweest en moet bij terugkomst (op verzoek van een overheidsinstantie of een medisch deskundige) verplicht in thuisquarantaine. Maar uw medewerker heeft geen ziekteverschijnselen en het is onzeker of er sprake van een besmetting is. Dan moet er toch rekening worden gehouden met de kans hierop. De quarantainemaatregel is om die reden aan uw medewerker opgelegd en komt niet voor eigen rekening en risico van uw medewerker. Als werkgever bent u dan verplicht het loon door te betalen. Er is hier geen sprake van ziekte en u kunt hiervoor geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Laat uw medewerker zo mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Wordt uw medewerker in quarantaine toch ziek en zijn er de bijbehorende symptomen? Dan geldt dezelfde situatie als bij de vorige vraag beschreven vanaf het moment dat de ziekte is vastgesteld.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering