Mijn medewerker is ziek geworden tijdens vakantie in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

De dagen dat uw medewerker daar ziek is tellen als ziektedagen, niet als vakantiedagen. U moet het loon doorbetalen. U krijgt hiervoor een uitkering van uw verzuimverzekering. Uw medewerker moet zich wel officieel ziek melden. Is uw medewerker tijdens verlof in het buitenland arbeidsongeschikt geworden en is dit in de EU? Dan moet uw medewerker zich binnen drie dagen melden bij een controle-instantie*. Deze organisatie, vergelijkbaar met UWV, zorgt voor een medische verklaring bestemd voor de bedrijfsarts. Is uw medewerker niet in een EU-land op vakantie? Dan moet uw medewerker zich binnen drie dagen melden bij een dokter. De dokter moet dan een medische verklaring afgeven. De medische verklaring heeft de bedrijfsarts nodig.

*Meer informatie over dit onderwerp en een lijst met instanties vindt u hier.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen over het coronavirus, de griep en uw verzuimverzekering