Ziekmelding vanuit het buitenland

Stel: u krijgt een bericht van een medewerker die een ski-ongeluk heeft gehad. Hij heeft zijn rug gebroken, ligt in het ziekenhuis en kan de komende dagen nog niet naar huis. Natuurlijk wenst u hem van harte beterschap en stuurt u gelijk een mailtje met daarin het verzuimprotocol van uw bedrijf. Zo is het voor hem direct duidelijk wat de regels over ziekte zijn, ook als dat tijdens vakantie of in het buitenland is.

Is er geen helder verzuimprotocol in uw bedrijf? Onze tip: zorg daarvoor. Download een handig voorbeeld via het blok op deze pagina.

Gratis voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat wat de regels bij verzuim zijn. Aan de hand van dit voorbeeld kunt u een verzuimprotocol opstellen voor uw bedrijf.

In een EU-land geldt de Europese wetgeving

Heeft uw medewerker zijn ongeluk gehad in bijvoorbeeld Oostenrijk of een ander EU-land? Dan geldt niet de Nederlandse, maar de Europese regelgeving. U mag een zieke medewerker in het buitenland dan ook niet verplichten om naar Nederland terug te keren voor een controle. U mag wel van hem vragen dat hij voor een (dokters)verklaring zorgt van een organisatie die vergelijkbaar is met UWV. Onderaan de pagina vindt u een lijst van controle-instanties per land.

Buiten de EU geldt de Nederlandse regelgeving

Heeft uw medewerker zijn ongeluk gehad in bijvoorbeeld Canada of een ander land buiten de EU? Dan kunt u niet de hulp van een plaatselijke organisatie inschakelen, vergelijkbaar met UWV. U mag in deze situatie een zieke medewerker in het buitenland wel verplichten terug te keren naar Nederland, als dat maar redelijk en haalbaar is. Nu geldt namelijk wel de Nederlandse regelgeving. Als uw medewerker te ziek is om te reizen, moet hij wel een doktersverklaring opsturen van de behandelend arts.

Een verzuimprotocol biedt houvast voor iedereen

Ziek worden in het buitenland is al vervelend en lastig genoeg. Daarom is het voor medewerkers prettig om te weten dat er een goed en duidelijk verzuimprotocol is binnen uw bedrijf. Een verzuimprotocol vertelt uw medewerkers precies waar zij zich aan moet houden, bijvoorbeeld over wanneer hij of zij zich ziekmeldt. We raden u ook aan om instructies in het protocol op te nemen over ziekmelding vanuit het buitenland. Zo is het voor iedereen duidelijk wat de rechten en de plichten zijn.

Zorg dat een verzuimprotocol bekend is bij uw medewerkers

Uw medewerker krijgt, nadat hij zich ziek meldt vanuit het buitenland, een mailtje met daarin het verzuimprotocol. Het is verstandig om uw medewerker bij een dergelijke ziekmelding niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk, nog eens te wijzen op het verzuimprotocol en de verplichtingen.

Tip:
zorg dat uw medewerkers ook al eerder weten van het verzuimprotocol en waar het te vinden is. Neem bijvoorbeeld in het contract op dat er een verzuimprotocol binnen uw organisatie bestaat. Of laat uw medewerker een verklaring onderteken dat hij het verzuimprotocol heeft ontvangen.

Zes redelijke afspraken voor in het verzuimprotocol

1. Uw medewerker moet zich op de normale wijze ziek melden.

Hij of zij moet adresgegevens en een telefoonnummer doorgeven waarop iemand bereikbaar is. Er moet ook in het protocol staan op welke tijden de medewerker bereikbaar moet zijn.

2. Uw medewerker moet zich binnen drie dagen melden bij een controle-instantie.

Dit geldt als uw medewerker ziek wordt in een EU-land. Deze organisatie, vergelijkbaar met UWV, zorgt voor een medische verklaring bestemd voor de bedrijfsarts.

3. Uw medewerker moet zich binnen drie dagen melden bij een dokter.

Dit geldt als uw medewerker niet in een EU-land verblijft. Deze dokter stelt een medische verklaring op. Deze medische verklaring moet:

 • In het Engels of in het Duits geschreven zijn.
 • Duidelijk leesbaar zijn.
 • De start, de reden en verwachte duur van het verzuim bevatten.
 • De voorgeschreven behandeling bevatten.

4. Uw medewerker keert na einde van zijn vakantieperiode terug naar Nederland.

Zo kan de bedrijfsarts de situatie beoordelen. Als uw medewerker aangeeft dat reizen niet mogelijk is, dan moet hij of zij een verklaring van niet-reisvaardigheid laten zien. Deze verklaring moet geschreven zijn door een geraadpleegd arts, of het officiële controleorgaan in het buitenland.

5. Uw medewerker keert ook bij een ander soort verblijf in het buitenland terug naar Nederland.

Na verloop van tijd moet uw medewerker terugkomen naar Nederland, ook als hij voor een andere reden dan vakantie in het buitenland is. Niet voor verdere controle in Nederland, maar voor het opstarten van re-integratieactiviteiten en dergelijke.

6. Er volgen sancties als uw medewerker zich niet aan de afspraken houdt.

Houdt uw medewerker zich niet aan de controlevoorschriften? Dan kan er een sanctie volgen. Noem deze sancties in het verzuimprotocol. Denk hierbij eerst aan een officiële schriftelijke waarschuwing. Vervolgens aan opschorting of stopzetten van het loon. En in het uiterste geval ontslag.

Vraag gerust om hulp voor een goed verzuimprotocol

Goed om te weten: uw medewerker is alleen gebonden aan controlevoorschriften als die schriftelijk zijn afgegeven, redelijk zijn en goed bekend zijn gemaakt binnen uw organisatie of bedrijf. Alle reden dus om uw verzuimprotocol nog eens onder de loep te nemen. Niet alleen om ervoor te zorgen dát er een is, maar ook dat deze compleet en goed opgesteld is én bekend gemaakt dat er een verzuimprotocol is. Vraag ons gerust om hulp.

Tot slot: de controleorganen binnen de EU

Land en bijbehorende organisatie waar uw werknemer zich ziek moet melden:

 • België: RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering – Mutualiteit
 • Bulgarije: Nationalen osiguritelen institut – National Social Security Institute
 • Cyprus: The social insurance services
 • Denemarken: Dagpengeudvalget (commissie voor ziekengeld)
 • Duitsland: AOK – Allgemeine Ortskrankenkasse
 • Engeland: Departement of Social Security
 • Estland: Eesti Haigekassa
 • Finland: KELA – Kansaneläkelaitos
 • Frankrijk: CNAMTS – Caisse nationale d l’assurance maladie des travailleurs salaries
 • Griekenland: IKA – Idryma Koinonikon Asphaliseon
 • Hongarije: ONYF – Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
 • Ierland: Department of Social, Community and Family Affairs
 • IJsland: I Tryggingastofnun risikins (nationaal instituut voor sociale zekerheid)
 • Italië: INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nationaal instituut voor sociale -voorzieningen)
 • Letland: Labkläjïas ministrija (ministerie van welzijn)
 • Liechtenstein: AG – Amt für Gesundheit
 • Litouwen: SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
 • Luxemburg: Association Luxembourgoise des organismes de sécurité Sociale
 • Malta: Dipartimenttas Sigurtà Socjali (ministerie van sociale zekerheid)
 • Noorwegen: Folketrygdkontoret for utenlandersaker (nationaal sociaal verzekeringsinstituut)
 • Oostenrijk: Gebietskrankenkasse
 • Polen: ZUS – Zak ad Ubezpiecze ‘n Spo ecznuych
 • Portugal: Administraçoes Regional de Saude – Centros de Saude
 • Roemenië: CAS – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate – National House for Pension and other Social Insurance Rights
 • Slovenië: ZZZS – Zavod za zdravstveno

◄ Terug naar Verzuimprotocol