Wat is de algemene ontwikkeling van het gemiddeld verzuim?

We kunnen nog niet exact zeggen wat het gemiddelde verzuim in Nederland is voor 2021. Op dit moment, oktober 2021, zijn de verzuimcijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over het eerste twee kwartalen van dit jaar. In het eerste kwartaal was het verzuim 4,8%. Dit is een daling vergeleken met de 5,2% van vorig jaar. De piek werd toen veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus in Nederland. In het eerste kwartaal van 2019 was het nog 4,7%. Kijk je naar het tweede kwartaal dan is het verzuim 4,7%. Dit is een stijging vergeleken met vorig jaar én het jaar ervoor. In 2020 was dit 4,3% en in 2019.
Kijken we naar de cijfers van alle bij Sazas verzekerde bedrijven over de eerste twee kwartalen, dan zien we dat het aantal verzuimmeldingen wat lager is dan afgelopen jaren. Maar daar staat tegenover dat er veel langdurig verzuim is, dit blijft hoog. Onze verzuimcijfers volgen de trend van de landelijke cijfers.
Sinds 2014 zit verzuim in een stijgende lijn. Naast oorzaken als vergrijzing, de hogere AOW-leeftijd en de toename in langdurig verzuim hebben we nu ook rekening te houden met de gevolgen van het coronavirus. Denk bijvoorbeeld aan Long COVID en uitgestelde zorg. Dit draagt ook bij aan de stijging. Wat de effecten op langere termijn (de komende jaren) gaat zijn is nu nog niet te zeggen.◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2022