Wat kost ziekteverzuim en waaruit bestaan deze kosten?

Wist u dat de kosten van verzuim kunnen oplopen tot gemiddeld € 405,- per dag? Veel werkgevers onderschatten de kosten van ziekteverzuim van een medewerker. Als werkgever betaalt u niet alleen het loon door, maar bent u ook geld kwijt aan andere zaken. Zo daalt de productie en betaalt u bijvoorbeeld voor vervanging, verzuimbegeleiding en arbodienstverlening. In dit artikel leggen we de verschillende kosten van ziekteverzuim uit.
Verzuim kost meer dan alleen geld

Wat kost ziekteverzuim per medewerker per dag?

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag, afhankelijk van zijn of haar loon. De invloed van de kosten van verzuim op uw financiële resultaat is dus groot. Helemaal als meerdere medewerkers tegelijk ziek zijn en van langdurig verzuim sprake is. Het onderstaande kostenoverzicht (schatting 2023) van MKB Servicedesk geeft inzicht in de kosten van verzuim per medewerker per dag. De schatting gaat uit van een Nederlandse medewerker met een gemiddeld jaarinkomen van € 36.500,- (CPB, 2020).
Wat? Kosten
Kosten voor vervanging € 191,-
Loondoorbetaling € 153,-
Omzetverlies tijdens afwezigheid € 43,-
Kosten arbodienstverlening € 10,-
Interne verzuimbegeleiding € 8,-
TOTALE KOSTEN VAN VERZUIM € 405,-
In deze schatting bedragen de totale verzuimkosten per medewerker dus € 405,- per dag. Hieronder gaan wij uitgebreider in op een aantal van deze verzuimkosten.

Verzeker u tegen hoge kosten van verzuim

Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering

1. Loondoorbetalings­verplichting

Loondoorbetaling bij ziekte kost veel geld bij ziekteverzuim. Als werkgever bent u verplicht om het salaris van uw medewerker twee jaar lang door te betalen. Dat geldt niet voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zij krijgen hun loon nog maximaal dertien weken doorbetaald. In sommige gevallen komt een medewerker meteen in de Ziektewet, bijvoorbeeld bij verzuim als gevolg van zwangerschap en orgaandonaties. In dat geval betaalt UWV het loon. Hoeveel procent van het loon moet u precies betalen aan uw zieke medewerker? Dat is vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst. In de eerste twee ziektejaren ontvangt de medewerker altijd minimaal 70% van zijn of haar (bruto)salaris. De vakantietoeslag valt hieronder, maar bijvoorbeeld ook een dertiende maand en de bonusregeling. Ook betaalt u de pensioenpremie door. Komt het te betalen bedrag 70% lager uit dan het minimumloon? Dan moet u in het eerste ziektejaar aanvullen tot deze grens. In het tweede jaar vervalt deze ‘minimumbescherming’.

Let op: is bij de zieke medewerker sprake van variabele loonbestanddelen, zoals een ploegen-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag, een maandbonus, of provisie? Dan moeten deze zaken ook worden meegenomen in de loondoorbetaling. De richtlijn is het gemiddelde loon dat een medewerker had kunnen verdienen wanneer hij of zij had kunnen doorwerken.

2. Verlies van productie of dienstverlening

Als een medewerker ziek thuis komt te zitten, kan hij of zij het werk niet meer uitvoeren. Dat houdt in dat u als werkgever productie verliest en uw dienstverlening mogelijk tekort gaat schieten. Ook dit valt onder de kosten van verzuim.


3. Vervanging

Om de bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan, moet u vervanging regelen voor de zieke medewerker. Hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Daarnaast is een vervanger vaak niet zomaar gevonden. Ook moet een nieuwe medewerker nog ingewerkt worden. 


4. Verzuimbegeleiding

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat u uw zieke medewerker vanaf de eerste ziektedag actieve verzuimbegeleiding moet aanbieden. Dit om hem of haar zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar de werkvloer. Deze verzuimbegeleiding kunt u in eigen hand houden of uitbesteden aan een specialist. Sowieso kost de verzuimbegeleiding altijd geld.


5. Re-integratie

Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig om een medewerker te laten terugkeren naar het werk, of naar een andere functie binnen het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, trainingen, ondersteuning door een therapeut, aanpassing van de werkplek en hardware en eventuele extra inhuur van een arbodienst. Een re-integratietraject kost veel tijd en kan duur zijn. Daarnaast eist het traject inspanningen van zowel werkgever als medewerker. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten beide partijen zich actief inzetten voor de re-integratie.

Webinar 'Waarmee krijgt u te maken bij verzuim?'

Sharita Bodha, klantadviseur bij Sazas, geeft een webinar over verzuim. Wat komt er op u af? Hoe zit het met verzuimbegeleiding? En wat is belangrijk om te weten over de Wet verbetering poortwachter?

6. Loonsanctie

Is een medewerker langer dan 104 weken arbeidsongeschikt? Dan mag hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. UWV bekijkt dan of er voldoende inspanningen zijn geleverd om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is dat niet het geval, dan kan UWV de werkgever dwingen om een loonsanctie te betalen. Dat betekent dat u het loon van uw medewerker maximaal één jaar langer moet doorbetalen.


Verzuimkosten berekenen

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag, afhankelijk van het salaris. Het effect op uw bedrijf en uw financiële resultaat is dus groot. Helemaal wanneer er meerdere medewerkers tegelijk ziek zijn en er sprake is van langdurig verzuim. Op deze website kunt u de kosten van ziekteverzuim berekenen aan de hand van een beperkt aantal eigen gegevens. De berekening is gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van het CBS en TNO. Let op: u krijgt een indicatie, de werkelijke situatie binnen uw bedrijf kan afwijken.


Ook interessant voor u:

 • Vergelijken van verzuimverzekeringen

  Verzuimverzekering vergelijken

  Voordat u als werkgever kiest voor een verzuimverzekering, kunt u eerst verzuimverzekeringen vergelijken. Het helpt om te weten op welke punten u kunt vergelijken. Zo kunt u alleen de premies van verzuimverzekeringen vergelijken, maar ook andere belangrijke punten. In dit artikel helpen we u met verzuimverzekeringen vergelijken.

  Kennisbank
 • Hoe pakt u verzuim aan? Maak een goede verzuimaanpak met de informatie van Sazas

  Verzuimaanpak

  Een goed uitgevoerd verzuimbeleid helpt bij het voorkomen van uitval en het verkorten ervan. Een brede kijk op de vitaliteit van uw medewerkers en een doelgerichte begeleiding bij ziekte, zorgt ervoor dat een zieke medewerker weer sneller inzetbaar is.
  kennisbank