Kan ik de werkgeverslasten meeverzekeren?

Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen verplicht om het brutoloon door te betalen, maar lopen ook de werkgeverslasten door. Dit is ongeveer tussen de 20% en 35% van het brutosalaris. U kunt deze werkgeverslasten meeverzekeren.

Opbouw werkgeverslasten 

Bovenop het brutosalaris komt nog een aantal verplichte extra bijdragen en reserveringen. Bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage pensioenfonds en een bijdrage aan het algemeen werkloosheidsfonds. Hoe hoog de werkgeverslasten precies zijn, is mede afhankelijk van de CAO en eventuele optionele posten zoals bijvoorbeeld opleidingskosten voor medewerkers.

Bij Sazas kunt u uw werkgeverslasten in het eerste en tweede ziektejaar verzekeren. U kunt hiervoor kiezen uit 20%, 25% of 30%. Kiest u voor meeverzekeren binnen de verzuimverzekering? Dan betekent dit dat uw premie en uitkering met het gekozen percentage wordt verhoogd.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Verzuimverzekering