Wat is goed werkgeverschap?

U hoort de term steeds vaker: ‘goed werkgeverschap’. Het wordt als onderdeel gezien van duurzame inzetbaarheid. Bij goed werkgeverschap gaat het in het kort om de volgende zes punten: zorgvuldig zijn, geen misbruik maken van de positie als werkgever, het motiveren van grote beslissingen, het waarmaken van verwachtingen, het gelijk behandelen van medewerkers en het zorgen voor een goede verzekering. Maar hoe kunt u in de praktijk een goede werkgever voor uw medewerkers zijn?

Goed werkgeverschap volgens het Burgerlijk Wetboek

Wat zegt de wet over goed werkgeverschap? Artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek stelt: ‘De werkgever en de medewerker zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goede medewerker te gedragen.’ Als werkgever bent u verplicht om u goed te gedragen richting uw medewerkers en niet alles uit eigenbelang te doen. Uw medewerkers moeten worden meegenomen in de beslissingen die u maakt.

Goed werkgeverschap

Wanneer bent u een goede werkgever?

Een goede werkgever zorgt goed voor de medewerkers van het bedrijf. Dit is natuurlijk een rekbaar begrip. Als werkgever geeft u hieraan zelf invulling. Vaak wordt hierbij gedacht aan goede verzekeringen voor de medewerkers en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunt u denken aan extra’s die voor een gezonde werkomgeving zorgen, zoals fruit op de werkplek, het stimuleren van sport en sta-bureaus. 

De werkgever heeft binnen het bedrijf meer te zeggen dan een medewerker. Daardoor wordt het de werkgever zwaar aangerekend als medewerkers matig tot slecht leiderschap ervaren. Het is dan ook van belang om regelmatig stil te staan bij uw rol als werkgever.

Effect van een goede werkgever op de medewerker

Als een goede werkgever bent u bezig met de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, betaalt u een passend salaris en houdt u rekening met de werk-privébalans van medewerkers. Ook kijkt u naar scholing, vrije tijd en zorgt u voor een veilige werkomgeving. Door een goede werkgever te zijn, geeft u medewerkers het gevoel dat zij gerespecteerd worden en belangrijk zijn voor uw bedrijf. Vaak hebben deze medewerkers dan ook een groter verantwoordelijkheidsgevoel. 

Kenmerken en voorbeelden van goed werkgeverschap

De kenmerken van goed werkgeverschap zijn concreet te maken in een aantal manieren van werken. Hoe ervaart de medewerker goed werkgeverschap? Dit is het geval wanneer een werkgever:

 • Zorgvuldig tegenover medewerkers is, en hun belangen meeweegt in beslissingen;
 • Geen misbruik maakt van zijn plaats in de organisatie; 
 • Grote beslissingen die over medewerkers gaan goed uitlegt;
 • Verwachtingen waarmaakt, dus vertrouwen van medewerkers wint;
 • Medewerkers gelijk behandelt en diversiteit stimuleert binnen het bedrijf;
 • Kan luisteren naar medewerkers en een persoonsgerichte aanpak biedt;
 • Arbeidsrisico's voorkomt of zoveel mogelijk beperkt;
 • Zorgt voor een goede ongevallenverzekering, als een medewerker een ongeluk krijgt.

De verzuimaanpak als onderdeel van goed werkgeverschap

Wat u doet om ziekte en verzuim onder medewerkers te voorkomen en hoe u omgaat met zieke medewerkers, zijn dus ook pijlers voor goed werkgeverschap. Een goede verzuimaanpak is daarom een belangrijke manier om zorg te dragen voor uw medewerkers. De verzuimaanpak bestaat onder andere uit het verzuimbeleid, het verzuimprotocol, hoe u voor een veilige werkplek zorgt en hoe u zieke medewerkers helpt re-integreren. 

Verzuimverzekering met arbodienstverlening van Sazas

Wordt uw medewerker ziek, dan is het uw plicht als werkgever om deze medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij komt veel kijken. Met de combinatie van onze verzuimverzekering met arbodienstverlening nemen wij u alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Ons doel is om uw mensen vitaal en gezond te houden. We verkorten en voorkomen verzuim waar mogelijk.

Offerte aanvragen

 


Ook interessant voor u:

 • Flexibel werken voordeel voor medewerkers met kinderen

  Flexibel werken: dit betekent het

  Steeds meer werkgevers zien de voordelen van flexibel werken. Vooral voor medewerkers met kinderen kan dit een ideale oplossing zijn. Zij kunnen werk en privé beter combineren, hebben daardoor minder stress en presteren beter.
  Kennisbank
 • Vitaliteit op de werkvloer - Sazas

  Vitaliteit op de werkvloer: voordelen en tips

  Vitaliteit op de werkvloer is voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp. Vitale medewerkers zijn namelijk goud waard: zij zijn productiever en minder vaak ziek dan medewerkers die minder vitaal zijn. Voor u als werkgever dus interessant om te zorgen dat de vitaliteit op uw werkvloer toeneemt.
  Kennisbank
 • Ongevallenverzekering

  Sazas Ongevallenverzekering

  Uw medewerkers zijn onmisbaar. De Sazas Ongevallenverzekering biedt financiële dekking, vergoedingen voor werkhervatting en uitkeringen bij arbeidsongeschikt door ongevallen.
  VERZEKERING