Aantal keer gelezen:
 321


Verzuimcijfers stabiel: preventie belangrijker dan ooit

Jaarlijks brengt Sazas de verzuimcijfers over agrarisch en groen uit. In het rapport ‘Samen werken aan verzuimoplossingen’, zijn de verzuimcijfers over 2015 gebundeld. Jan Hordijk teammanager schadeservices van Sazas vertelt het verhaal achter de verzuimcijfers 2015 agrarisch en groen.

'De cijfers hebben als doel trends en ontwikkelingen te signalen, zodat ondernemers hier hun voordeel mee kunnen doen. Zo hopen we dat de agrarische sector gezond blijft nu en in de toekomst. Het verzuim binnen de agrarische en groene sector is al jaren stabiel en ligt ruim onder het landelijk gemiddelde. Het ziekteverzuim in de agrarische sector kwam in 2015 uit op 3,43%; vergelijkbaar met 2014. Het landelijk gemiddelde lag hoger op 3,9%.
Verzuimcijfers-stabiel-preventie-Jan-Hordijk.jpg

Klachten

Je ziet dat klachten aan het bewegingsapparaat de voornaamste reden zijn voor verzuim. In de agrarische sector wordt natuurlijk veel fysiek werk verricht. Toch zie je daarnaast dat ook psychische klachten en in mindere mate rugklachten aanleiding zijn voor behoorlijk wat verzuim.

Branches

Als je kijkt naar de deelsectoren zie je ook verschillen. Zo zijn de verzuimcijfers in de glastuinbouw en hovenierssector aan de hoge kant. Er zijn signalen dat in de glastuinbouw te maken heeft met de eentonigheid van het werk. Daar staat tegenover dat het verzuimpercentage in de fruitteelt - die met 1,23% het minste verzuim heeft van alle agrarische sectoren - en de veehouderij en boomkwekerij laag zijn.

Vergrijzing en toekomst

Wel vormt vergrijzing een serieus probleem binnen de agrarische en groene sector. Ik verwacht in de toekomst een toename van het verzuim door verdere vergrijzing. Belangrijk is om als ondernemers tijdig beeld te hebben op de vitaliteit van medewerkers. Onderzoek of zwaar werk te verlichten is door bijvoorbeeld automatisering. En zorg ook voor een mix van jonge en oudere werknemers. Het blijft namelijk een uitdaging om het verzuim in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Preventie wordt belangrijker dan ooit om bedrijven ook in de toekomst gezond te houden. Bedrijven die aan de slag willen met preventie kunnen we via Stigas helpen.

Ketenaanpak

Sazas helpt ondernemers ziekteverzuim omlaag te brengen en te voorkomen. Vergelijk daarom de verzuimcijfers van de hele sector, met uw eigen deelsector. En waar nodig actie te ondernemen. Uiteraard kan Sazas u daarbij helpen. En zo houden we samen de sector nu en in de toekomst gezond.'

Meer lezen

Bekijk ons dossier verzuimcijfers, of kijk voor meer informatie over onze ketenaanpak.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: