De Arbowet
wijzigt
per 1 juli

Op 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet. Dit heeft als gevolg dat u misschien zelf wat moet regelen. Om u te helpen hebben wij een 3-stappen-check ontwikkeld.

Heeft u bij ons een verzuimverzekering en verzuimpakket geregeld?

Dan kunt u stap 1 en 3 helemaal overslaan. Wij hebben op arbogebied alles al voor u geregeld. Daarvoor hoeft u niets te doen. Lees wel stap 2 even door. Dan bent u helemaal op de hoogte. De 3-stappen-check vindt u hier. Wilt u weten wat alle veranderingen zijn in de Arbowet? Dat kunt u hier rustig nalezen

Ondernemer telefoneert en kijkt op laptop

Heeft u onze verzuimverzekering maar geen verzuimpakket via Sazas? 

Dan kan het zijn dat u nog wat meer zaken moet regelen. Wij helpen u daar graag bij. Doe onze 3-stappen-check, zodat u makkelijk kunt zien wat u nog moet regelen. Of overweeg om over te stappen naar Sazas voor onze arbodienstverlening. Dan weet u zeker dat het goed geregeld is.

Dienstverleningsvoorwaarden aangepast

De dienstverleningsvoorwaarden voor de klanten die bij ons verzuimbegeleiding afnemen, zijn aangepast op de nieuwe Arbowet. In deze nieuwe voorwaarden is onder andere de mogelijkheid om gebruik te maken van het preventiespreekuur, het bezoek van de werkplek door bedrijfsarts en/of re-integratieadviseur indien daar aanleiding voor is en de mogelijkheid van een second opinion door medewerker na overleg met de eigen bedrijfsarts is geregeld. 

Contact

Heeft u nog vragen over de Arbowet? Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact op met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder en informeren u over wat de wijzigingen in de Arbowet voor u betekenen. U kunt onze klantenservice bereiken door te bellen op telefoonnummer 088 56 79 100 of stuur een mail naar info@sazas.nl.

Gepubliceerd op 29 mei 2017