Aantal keer gelezen:
 255


Een gezonde aanpak van verzuim

Jaarlijks brengt Sazas de verzuimcijfers over agrarisch en groen uit. In het rapport 'een gezonde aanpak van verzuim' zijn de verzuimcijfers over 2016 gebundeld. Algemeen directeur Hans van Bussel geeft zijn visie op de cijfers. Hans vertelt: “De cijfers hebben als doel trends en ontwikkelingen te signaleren, zodat ondernemers hier hun voordeel mee kunnen doen. Dat moet ertoe bijdragen dat de agrarische sector gezond blijft nu en in de toekomst. Wel zien we dat het verzuim over 2016 stijgt (van 3,43% over 2015 naar 3,65% over 2016). We zullen samen de schouders eronder moeten zetten.''
Gezonde-aanpak-verzuim-Hans-van-Bussel.jpg

Samen de schouders eronder 

Dat betekent dat we flink ons best moeten doen om de stijging van het verzuim in de toekomst beperkt te houden. Dat is een punt van aandacht. Zet verzuim daarom op de agenda. Onze aandacht zal uitgaan naar het verminderen van verzuim. Daar helpen we onze klanten natuurlijk ook kosteloos bij. De grootste winst zit echter aan de voorkant. Meer aandacht voor preventie en duurzame inzetbaarheid is nodig om het tij te keren. We moeten allemaal langer doorwerken tot we met pensioen gaan. Dan moeten we er ook voor zorgen dat mensen een leven lang inzetbaar zijn op een verantwoorde manier.

Schaalvergroting

De trend van schaalvergroting binnen agrarisch en groen zet zich in een razend tempo voort. Deze trend kan invloed hebben op het ziekteverzuim in de nabije toekomst. We zien dat het verzuim vaak hoger is bij grotere bedrijven. Dit past ook in het landelijke beeld. De reden dat dit hoger ligt kan zijn oorzaak hebben met sociale binding, variatie van het werk en betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf. Grotere organisaties hebben ook veel mogelijkheden om het verzuim te verminderen. Bijvoorbeeld door werknemers (tijdelijk) aangepast werk aan te bieden waardoor terugkeer naar werk gemakkelijker kan plaatsvinden.

Vergrijzing

Vergrijzing vormt een serieus probleem binnen de agrarische en groene sector. Overigens is dat een ontwikkeling die ook in de hele MKB-markt zichtbaar is. We zien de leeftijd van werknemers binnen de agrarische en groene sector gemiddeld verder stijgen. Ouderen zijn niet vaker ziek. De duur van het ziekteverzuim neemt wel toe met het stijgen van de leeftijd. Als Sazas richten we ons op de aanpak van preventie en re-integratie om juist deze groep te helpen. We hebben een directe aanpak bij verzuim die ervoor zorgt dat de werknemer weer gezond en duurzaam aan het werk kan. Een duurzame en gezonde aanpak van verzuim. Daar staan we samen voor.

Meer weten?

Bekijk hier het Verzuimrapport 2016.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: