De 4 succesfactoren naar werkgeluk

Gelukkige mensen zijn gezondere mensen. Dit vertaalt zich ook naar de werkvloer. Onderzoek toont aan dat werkgeluk bijdraagt aan het welzijn van medewerkers. Gelukkig personeel presteert namelijk beter. Het vergroten van werkgeluk zorgt ervoor dat productiviteit, creativiteit en energieniveau stijgt. Ook zijn medewerkers meer toegewijd aan het bedrijf waar zij werken, groeien ze sneller naar een hogere functie en hebben ze met minder gezondheidsproblemen te maken. Geluk op het werk verbetert niet alleen de prestatie van medewerkers, maar ook dat van de organisatie in zijn geheel. Dat betekent voor het bedrijf dus betere resultaten.
Succesfactoren werkgeluk

Het PERK-model

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat geluk geen bijzaak voor werkplekken mag zijn, maar als doel moet worden opgenomen. Het geluk van medewerkers is dus een basisonderdeel voor het zo goed mogelijk presteren van medewerkers. Maar het werkgeluk binnen uw bedrijf en bij uzelf verhogen, hoe doet u dat? Volgens de online cursus Happiness at Work van het Universiteit van Berkeley draagt het PERK-model bij aan dat werkgeluk. De afkorting PERK staat voor vier factoren: Purpose (doel), Engagement (betrokkenheid), Resilience (veerkracht) en Kindness (vriendelijkheid).

1. Doel

De eerste factor is het hebben van een hoger doel. Het is daarbij belangrijk om betekenis te geven aan zaken waar u van houdt en achter staat. Dit betekent dat dagelijkse werkzaamheden aansluiten op persoonlijke waarden en dat deze worden opgevolgd.

2. Betrokkenheid

Engagement, of anders gezegd: betrokkenheid, heeft veel invloed op het werkgeluk. Als het op engagement neerkomt, hebben de docenten van Berkley het over betrokkenheid op emotioneel niveau. Er zijn drie onderdelen die daar een grote rol in spelen. Plezier is daar een van, zoals het hebben van leuk contact met collega’s. Het tweede onderdeel is autonomie. Autonomie houdt in dat een medewerker de vrijheid krijgt om zelfstandig besluiten te nemen en de leiding krijgt over zijn of haar eigen groeiproces. Het laatste onderdeel legt de nadruk op het uitvoeren van werkzaamheden waar de medewerker compleet in kan opgaan zonder enige vorm van werkdruk.

3. Veerkracht

De derde factor draait om veerkracht. Hoe gaat een medewerker op werk om met tegenslagen? Werkgeluk ontstaat door te leren van negatieve ervaringen en het aanpassen naar nieuwe situaties. De cursus Happiness at Work leert dat mindfulness een manier is om persoonlijke veerkracht te versterken. Centraal staat het behouden van focus en dus minder afdwalen bij huidige activiteiten.

4. Vriendelijkheid

Als laatste factor: vriendelijkheid. Een eigenschap dat een enorme bijdrage levert aan geluk op de werkvloer. Op een respectvolle manier met collega’s omgaan, een luisterend oor zijn en elkaar complimenteren zijn hier een paar voorbeelden van. Werken aan eigenschappen zoals inlevingsvermogen, medeleven en dankbaarheid dragen niet alleen bij aan werkgeluk, maar tillen ook de samenwerking tot een hoger niveau.

Meer geluk, minder verzuim

Werkgeluk betaalt zich terug. Ook als het neerkomt op kostenbesparingen. Volgens Forbes zorgt werkgeluk namelijk voor 66% minder ziekteverzuim binnen bedrijven. Aan de hand van de PERK-lijst kunt u de hoeveelheid verzuim binnen uw bedrijf verminderen. Wilt u meer weten over het verminderen of voorkomen van verzuim? Lees meer over hoe u dat doet door het werkplezier te verhogen.

Bronnen: NRC, Greater Good Science Center