Zelf de WGA-risico's dragen? Zo maakt u de juiste keuze

Sommige langdurig zieke medewerkers krijgen na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit is een onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WGA is ingewikkeld en er is de afgelopen jaren veel in veranderd. Toch loont het voor u als werkgever de moeite om er goed naar te kijken. U kunt bijvoorbeeld eigenrisicodrager worden voor de WGA. Dat kan gunstig voor u zijn. 


Hoe zat het ook alweer?

Onder de WGA vallen medewerkers die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn en in de toekomst eventueel weer (gedeeltelijk) kunnen werken. Voor de WGA kunt u ervoor kiezen het risico zelf te dragen of om publiek verzekerd te zijn bij UWV. Als u eigenrisicodrager WGA bent, komen de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie van uw medewerkers voor uw rekening. U blijft de eerste tien jaar van de WGA-uitkering verantwoordelijk voor deze kosten. Ook als deze medewerkers niet meer bij u in dienst zijn. Het maakt daarbij geen verschil of het om vaste of flex medewerkers gaat. Als eigenrisicodrager kunt u een verzekering voor de WGA-kosten afsluiten bij een verzekeraar.

 

Eigenrisicodrager WGA

Vóór 1 januari 2017 waren er twee soorten WGA: vast en flex. Deze werden samengevoegd tot één WGA-risico voor beide groepen medewerkers. Voor veel werkgevers was dit de aanleiding om te kiezen voor een publieke verzekering (UWV) of juist andersom: voor het eigen risico dragen. Koos men per 1 januari 2017 voor verzekering bij UWV, dan was dat automatisch voor een periode van drie jaar.

Overstappen op het zelf dragen van het WGA-risico?

Heeft u per 1 januari 2017 uw WGA-risico verzekerd bij UWV? Dan loopt de verplichte periode van drie jaar op 1 januari 2020 af. U kunt per die datum dus overstappen op het zelf dragen van het WGA-risico. Dat kan voordelig voor u zijn. Bijvoorbeeld als u weinig risico loopt dat uw medewerkers een beroep moeten doen op een WGA-uitkering. Een ander voordeel is dat u zelf de regie houdt over het hele verzuim- en re-integratieproces van uw vaste en flexmedewerkers. Misschien is de UWV-premie hoger dan die van een verzekering die u zelf afsluit. Ook in dat geval pakt het eigen risico dragen misschien goed voor u uit. U laat ook uw staartlasten achter bij UWV. Staartlasten zijn de lopende WGA-uitkeringen.

De WGA-premie die u betaalt aan UWV kan dus doorslaggevend zijn bij uw keuze. Daarbij speelt de grootte van uw bedrijf een rol. Heeft uw een bedrijf een loonsom tot €331.000,- (2019) en blijft u verzekerd bij UWV? Dan betaalt u de sectorpremie aan UWV; deze wordt gebaseerd op basis van de WGA-instroom in de hele sector. De WGA-instroom in uw bedrijf heeft geen gevolgen voor de premie die u betaalt.

Voor middelgrote en grote werkgevers werkt dat anders. Bij middelgrote werkgevers is de premie aan UWV deels gebaseerd op de WGA-schade in hun bedrijf. Voor grote ondernemingen berekent UWV de premie op basis van de WGA-instroom van de (ex)medewerkers

In de praktijk zijn het meestal (middel)grote bedrijven die ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Laat u goed informeren over wat voor uw onderneming de beste keuze is. 

Sazas heeft een WGA ERD-verzekering die u als eigenrisicodrager kunt afsluiten. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag. Stapt u over op eigenrisicoschap voor de WGA terwijl sommige medewerkers al een WGA-uitkering ontvangen? Voor die medewerkers blijft UWV verantwoordelijk. Dit geldt ook voor medewerkers die al ziek zijn voor de ingangsdatum van uw eigenrisicodragerschap WGA. 


Op welke momenten kunt u eigenrisicodrager WGA worden?

Ieder jaar zijn er standaard twee momenten waarop u kunt overstappen van verzekerd zijn bij UWV naar het eigen risico dragen: op 1 januari en 1 juli. Daarnaast kunt u dit doen wanneer de periode van drie jaar dat u bij UWV verzekerd was, is afgelopen.  

Uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden moet minstens dertien weken vóór 1 januari of 1 juli bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u per 1 juli 2020 zelf de WGA-risico’s dragen? Zorg er dan voor dat de Belastingdienst uw aanvraag vóór 1 april ontvangt.

Keert u terug naar het publieke bestel? Dan bent u verplicht bij UWV verzekerd voor een periode van minimaal drie jaar. Pas daarna kunt u weer de keuze maken voor publiek of privé verzekerd zijn voor de WGA.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.


Hoe wordt u eigenrisicodrager WGA?

U dient bij de Belastingdienst een aanvraag in om eigenrisicodrager WGA te worden. Stuur de garantieverklaring met uw aanvraag mee; deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Op de website van de Belastingdienst vindt u een standaard modelgarantieverklaring. U bent verplicht deze te gebruiken voor het opstellen van de garantieverklaring.

Als u een eigenrisicodragersverzekering (ERD-verzekering) afsluit, kan uw verzekeraar de aanvraag ook voor u regelen. Deze geeft dan ook de garantieverklaring af aan de Belastingdienst.

Startende werkgevers sturen bij hun aanmelding als werkgever het aanvraagformulier en de garantieverklaring mee.