Eigenrisicodrager WGA (WGA ERD)

Wanneer u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) dan komen de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie van uw (ex-) medewerkers voor uw rekening. In onze WGA ERD kennisbank vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

kennisbank-wga-erd