Groei en ontwikkeling: hoe pakt Sazas het aan?

De ontwikkeling van een bedrijf heeft impact op medewerkers. In deze tijd zijn er veel bedrijven die reorganiseren of fuseren. Sazas is in 2015 zelfstandig geworden. Voor de medewerkers was dit een grote verandering op verschillende gebieden. 

Werken bij Sazas

Zelf de regie nemen

Het bedrijf faciliteert in groei en ontwikkeling maar het initiatief ligt vooral bij de medewerker. De achterliggende gedachte is dat je de verantwoordelijkheid die je privé neemt, ook op je werk moet (kunnen) nemen. Voor de verzelfstandiging regelde het management alles. Daarna moesten medewerkers vooral zelf de regie nemen om gezamenlijk met het management de juiste acties en activiteiten uit te voeren om de onderneming verder te helpen. Samen sta je sterk en maak je het verschil. Ook de persoonlijke ontwikkeling gebeurt voornamelijk op eigen initiatief. Je weet zelf het beste wat je nodig hebt en welke
richting je op wilt gaan. 

De persoonlijke ontwikkeling gebeurt voornamelijk op eigen initiatief. Je weet zelf het beste wat je nodig hebt en welke richting je op wilt gaan.

Contextgericht ontwikkelen

Je kunt je ontwikkelen als dat in de lijn ligt van de koers die Sazas vaart. Het bedrijf heeft jaarlijks een opleidingsbudget ter beschikking. Dit kan deels individueel worden gebruikt en deels in groepsverband op basis van het jaarplan van het bedrijf. Liesbeth Post, HR-manager bij Sazas, geeft aan: “We bieden onze mensen ontwikkelassessments aan. Op basis daarvan kunnen ze zich verder ontwikkelen binnen de context van de organisatie. Ze staan wel zelf aan het roer van hun groei en ontwikkeling.”

Wat levert het op?

De scholing is voornamelijk gebaseerd op het resultaat van de ontwikkelassessments. De nadruk ligt op persoonlijke groei, die plaatsvindt in de praktijk van het werk. Het is maatwerk, waarbij de focus ligt op wat de medewerker wil bereiken. Dit vergt zelfonderzoek. De opgedane kennis kan worden toegepast op het werk én privé. Een win-winsituatie voor bedrijf en medewerker. 

Gouden tip

Sazas steekt ook energie in medewerkers die op termijn vertrekken. Dit werpt voor beide partijen zijn vruchten af. Liesbeth Post zegt hierover: “Geef mensen de kans om te onderzoeken wat ze willen, ook al is het niet binnen het eigen bedrijf. Dit komt de productiviteit ten goede en creëert werkgeluk. Daardoor kun je uiteindelijk op een positieve manier afscheid van elkaar nemen.”