Training Effectief omgaan met verzuim

Als werkgever krijgt u te maken met verzuim. Hoe gaat u hiermee om? Bij ziekte van een medewerker moet u zo nu en dan lastige gesprekken met elkaar voeren over het verzuim. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maakt het niet eenvoudig om tijdens zo’n gesprek uw medewerker vragen te stellen over zijn of haar gezondheid. In de training Effectief omgaan met verzuim leert u wat u mag en kan bij ziekteverzuim.

Let op: deze training is voorbij (pagina is gepubliceerd in 2019). 

Training Effectief Omgaan Verzuim SAZAS

Inhoud training

De training Effectief omgaan met verzuim helpt u om inzicht en praktisch toepasbare kennis te krijgen over de aard, achtergrond en redenen van verzuim. Aan het eind van de training weet u precies wat kan en mag als het gaat om verzuim van uw medewerker. De trainers leren u welke beïnvloedingsmogelijkheden u als werkgever en/of leidinggevende heeft en bij wie welke verantwoordelijkheden liggen.
In de training staat het oefenen van gespreksvormen met een trainer en een acteur centraal. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van (praktijk)ervaringen en het oefenen met voorbeelden uit uw eigen bedrijf. Zo leert u met en van elkaar.

Tijdens de training krijgt u onder andere antwoord op onderstaande vragen:

  • Wat kan ik en wat mag ik als het gaat om verzuim?
  • Wat kan ik van een medewerker verwachten bij verzuim?
  • Hoe beïnvloed ik het gedrag van mijn medewerker?
  • Hoe ga ik het gesprek met mijn medewerker aan, zonder dat dit uit de hand loopt?
  • Moet ik een ziekmelding altijd accepteren of mag ik er ook vraagtekens bij zetten?

Voor wie is deze training?

Deze eendaagse training is bedoeld voor werkgevers, leidinggevenden en HR-medewerkers.

Trainers

De training wordt gegeven door Corine Witter (adviseur) van Stigas en onze eigen Sazas verzuimexpert Bjûkje de Heer.

Kosten

De kosten voor de training bedragen € 350,- (excl. btw) per persoon, inclusief lunch. Bent u klant van Sazas en heeft u de arbodienstverlening via Sazas geregeld? Dan is de training gratis.

Data, locatie & aanmelden

Helaas zijn de trainingen achter de rug. We houden u in de toekomst op de hoogte van eventuele andere trainingen. 

Meer informatie

Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 56 79 100 of mail