Verhoging boete bij ontbreken RI&E

De boetes voor het niet hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend Plan van Aanpak gaan de eerste helft van dit jaar flink omhoog. Dit heeft Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding zijn de cijfers uit de afgelopen januari gepubliceerde tweejaarlijkse Arbobalans van TNO. De Arbobalans laat zien hoe het in Nederland gesteld is met arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren. Hieruit blijkt (onder andere) dat slechts 45% van bedrijven een wettelijk verplichte RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak heeft. Reden voor het kabinet om harder op te treden bij deze overtreding van de Arbowet.

Verhoging Boete RIE

Maximale boetes flink verhoogd

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak harder aanpakken. De boetes gaan fors omhoog en de Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis stellen of een waarschuwing geven, zoals tot nu toe het geval was.

  • Heeft u als werkgever geen (up-to-date) RI&E? Dan krijgt u een boete van maximaal €4.500,- (dit was €3.000,-).
  • Heeft u geen Plan van Aanpak? Dan krijgt u een boete van maximaal €3.000,- (dit was €750,-).

De genoemde bedragen zijn ‘normbedragen’ en gelden voor bedrijven met 500 of meer medewerkers. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete. De op te leggen boete is een percentage van het normbedrag. Dat begint bij 10% voor werkgevers met 1 tot 4 medewerkers en loopt op tot 100% bij 500 of meer medewerkers:

  • minder dan 5 medewerkers – 10%;
  • 5 tot en met 9 medewerkers – 20%;
  • 10 tot en met 39 medewerkers – 30%;
  • 40 tot en met 99 medewerkers – 50%;
  • 100 tot en met 249 medewerkers – 60%;
  • 250 tot en met 499 medewerkers – 80%.

Ondersteuning

Staatssecretaris Van Ark wil daarnaast bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van een RI&E. Ze gaat werkgevers- en werknemersorganisaties aanspreken op hun rol, bij werkgevers wijzen op het belang van de RI&E en het Plan van Aanpak.

Staatssecretaris Van Ark: “De steun zal met name gaan naar die bedrijven die wel willen maar (nog) niet kunnen of niet weten; en dan in het bijzonder naar de kleine bedrijven. Anderzijds moeten bedrijven simpelweg voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, hiervoor is handhaving nodig.”

Het Steunpunt RI&E en de branche RI&E-instrumenten kunnen ondersteuning bieden bij het uitvoeren.

Tip

Wilt u meer informatie? Lees alles over de verplichtingen vanuit de arbowet, waaronder de RI&E.

Bronnen: Rijksoverheid, Arboned
Gepubliceerd op 18 juni 2019