Ziekteverzuim in Nederland blijft stijgen

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland blijft stijgen. In 2018 was het verzuimpercentage 4,2%, ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Ook het cijfer over het eerste half jaar van 2019 is zorgelijk: het verzuimpercentage was toen 4,3%. Dat wil zeggen dat maar liefst 43 dagen van alle duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte. Verwacht wordt dat de stijging van het verzuim zich de komende jaren voortzet, ook binnen het mkb.


Wat kost langdurig verzuim?

Langdurig ziekteverzuim heeft altijd vervelende gevolgen voor uw bedrijf. Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven. Een medewerker valt uit, waardoor zijn werk moet worden overgenomen. Soms blijft zijn werk zelfs liggen. Dit kan leiden tot productieverlies of tot extra werkdruk op de collega’s. Bovendien is er een belangrijk kostenaspect.

Wist u bijvoorbeeld dat een ziektedag gemiddeld € 250,- kost? En rekent u zaken als productieverlies en vervanging van een medewerker mee, dan komt u al snel op een € 400,- uit. Vooral voor mkb-bedrijven kan zo’n grote kostenpost verstrekkende gevolgen hebben. Een voorbeeld van wat ziekteverzuim u kan kosten vindt u hier.

Psychische klachten zijn vaak de oorzaak

Een derde van het langdurig verzuim (verzuim van langer dan zes weken) heeft een psychische oorzaak. Dat aandeel psychisch verzuim neemt ieder jaar toe. Kijk je naar het langdurig verzuim dan was het aandeel psychisch verzuim in 2016 al 30%. Dat liep in 2017 op naar 33% en steeg de eerste helft van 2018 naar 34%.

Onder psychische klachten vallen overspannenheid, een burn-out (stressgerelateerde klachten), een depressie of een angststoornis. Vooral het stressgerelateerde verzuim is een groot probleem. Inmiddels is werkstress uitgegroeid tot beroepsziekte nummer 1. Binnen het mkb wordt zelfs 25% van het langdurig verzuim veroorzaakt door stressgerelateerde klachten.

Langer ziek en kans op herhaling

Het duurt bij medewerkers die verzuimen met psychische klachten steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn: gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018. In 2017 was dat 197 dagen en in 2016 nog 167 dagen.  Een kwart van de medewerkers met een burn-out is na 340 dagen nog niet hersteld. Gemiddeld bent u een medewerker met een burn-out acht maanden kwijt. Bovendien is er een grote kans op herhaling. Circa 7% van de medewerkers met verzuim wegens psychische klachten krijgt te maken met een herhaling.

Hoe voorkomt of beperkt u psychisch verzuim?

Hoe voorkomt of beperkt u psychisch verzuim bij uw medewerkers? Het helpt als u de signalen in een vroeg stadium herkent en actie onderneemt. Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat veel problemen kunnen worden opgelost door het werk op een andere manier in te vullen. Denk dus mee over het aanbieden van passend werk en over haalbare oplossingen. Hierbij kan Sazas als verzuimspecialist u professioneel ondersteunen.

Als werkgever heeft u belang bij een structurele en professionele aanpak van langdurig verzuim. Daarmee bespaart u gemiddeld 25 verzuimdagen: dat komt neer op
€ 6.250,- per ziektegeval. Ook uw langdurig zieke medewerkers hebben baat bij een effectieve aanpak. Alle reden dus om samen het stijgend verzuim een halt toe te roepen. 

Bronnen: ArboNed, CBS