Medewerkers met schulden: zo beperkt u de risico’s

Als gevolg van de coronacrisis hebben meer mensen problematische schulden. Zo heeft de website geldfit.nl sinds begin dit jaar bijna twee keer zoveel mensen met schuldenproblematiek geholpen als vorig jaar. Geldfit is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), waarin verschillende partijen samenwerken om gerichte hulp te bieden bij financiële problemen. De komende maanden wordt een verdere stijging van het aantal hulpvragen verwacht. Schulden van uw medewerkers kunnen grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Onderneem daarom actie om deze te voorkomen of te beperken. 

Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de werkgevers medewerkers met schulden in dienst heeft. Grote kans dus dat dit ook voor uw bedrijf geldt. Vooral medewerkers met een inkomen rond of beneden modaal zijn kwetsbaar voor financiële problemen. 

medewerkers met schulden

Toch kunnen ook mensen met een hoog inkomen  in financiële moeilijkheden raken. Iedereen kan iets meemaken dat zijn of haar leven op z’n kop zet en daardoor financieel in de problemen komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, een verslaving of verkeerde keuzes in het verleden. Schuldenproblematiek is vaak een combinatie van mentale, lichamelijke en sociale problemen.


De gevolgen van schulden

Medewerkers met geldzorgen kunnen een risico zijn voor uw bedrijf. De zorgen kunnen ertoe leiden dat iemand minder presteert op het werk, doordat hij of zij er met z’n hoofd niet bij is. Hierdoor neemt de kans op fouten en ongelukken toe. Door afnemende prestaties kunnen klanten ontevreden worden. Maar ook collega’s hebben last van de situatie: zij moeten nog beter opletten, fouten herstellen en extra werk verzetten. Al met al kost een medewerker met schulden u gemiddeld 13.000 euro per jaar. Dit omdat uw medewerker minder productief is en per jaar gemiddeld 7 extra werkdagen ziek is. Uw medewerkers actief helpen om hun geldproblemen op te lossen kan dus veel opleveren.

Oplossingen en tips

Het is belangrijk dat u als werkgever de financiële problemen van uw medewerkers op tijd ontdekt, bespreekbaar maakt en oplost. Enkele praktische oplossingen en tips:

1. Wees er op tijd bij, let op signalen
Vraagt een medewerker vaak om overwerk of wil hij of zij het loon eerder ontvangen? Wees dan alert. Ook het feit dat iemand zich vaak ziek meldt, stressgevoeliger is of (meer) concentratieproblemen heeft kan een signaal zijn dat er misschien geldproblemen spelen.

2. Ga in gesprek
Ga in gesprek met uw medewerker als u vermoedt dat deze geldzorgen heeft. Pak dit voorzichtig aan; veel mensen schamen zich namelijk voor hun financiële problemen. U kunt uw medewerker ook aanbieden om met iemand anders te gaan praten, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een hulpverlener.

3. Help medewerkers grip te krijgen op hun situatie
Zijn de problemen te overzien, dan kunt u uw medewerker bijvoorbeeld alert maken op online hulp of een telefonische helpdesk. Dit zijn effectieve methodes om de eigen geldzaken in balans te brengen en te houden, die bovendien weinig kosten. Er zijn diverse websites die medewerkers met kleine schulden kunnen helpen om hun financiële problemen zelf op te lossen. Zo biedt de website ‘Zelf je schulden regelen’ uw medewerkers een handig stappenplan om bij kleine achterstanden de problemen zelf op te lossen. Ook zijn er op deze site voorbeeldbrieven te vinden voor betalingsregelingen. Andere nuttige sites zijn die van het Nibud, Geldfit, NSR (Nederlandse Schuldhulproute) en van gemeenten.

4. Bied professionele hulp aan
Als de financiële problemen (te) groot zijn, is het goed om professionele hulp in te schakelen. Zo hebben medewerkers via hun gemeente recht op gratis schuldhulpverlening. Ook kunt u eventueel een budgetcoach inschakelen, die de medewerker begeleidt bij het aanpakken van zijn of haar schulden. Daarnaast kan begeleiding vanuit personeelszaken medewerkers helpen om controle te krijgen over hun geldzaken. Een andere optie is om uw medewerkers Nibud-cursussen aan te bieden, waarin ze beter leren omgaan met geld.

5. Leg vast hoe u omgaat met medewerkers met geldproblemen
Het is verstandig om vast te leggen hoe u in uw organisatie omgaat met geldproblemen. Het zorgt voor rust en uniformiteit als regels vastliggen. Minstens zo belangrijk is om het beleid ook breed te delen in uw bedrijf, zodat iedereen ervan op de hoogte is. Als er een sfeer van openheid en vertrouwen is, durven uw medewerkers financiële problemen ook (eerder) te melden.


Loonbeslag: een uitdaging

Als een medewerker een of meer schulden heeft, kan een deurwaarder onder bepaalde omstandigheden beslag leggen op zijn of haar inkomsten. Werkgevers zijn verplicht om hieraan mee te werken, maar weten vaak niet wat ze moeten doen bij loonbeslag. Loonbeslag brengt veel verplichtingen en regels met zich mee en fouten kosten geld. Daarom kan loonbeslag voor werkgevers een grote uitdaging zijn. De hoogte van het loonbeslag verschilt per medewerker. U moet in ieder geval rekening houden met de wettelijke beslagvrije voet: het deel van het inkomen waarop geen beslag kan worden gelegd. Ga met de deurwaarder en de medewerker om tafel om het loonbeslag te bespreken. Als u de regels rond loonbeslag niet tot op de letter volgt, kunt u zelf aansprakelijk worden gesteld voor de schuld van een medewerker.


Meer weten?

Lees voor meer over de impact van schulden, de oorzaken, de gevolgen en aanvullende tips voor werkgevers in onze whitepaper Medewerkers met schulden.

Of kijk op financieelfittewerknemers.nl, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nibud.