Het effect van medewerkersbetrokkenheid op verzuim

Het is eind januari, 2021. Liesbeth Post, HR manager bij Sazas, krijgt een mail van MonitorGroep, het bedrijf dat zojuist het anonieme onderzoek naar betrokkenheid onder medewerkers heeft afgerond. De mededeling is dat Sazas is uitgeroepen tot Topwerkgever. Wat betekent dat? De titel Topwerkgever reiken ze uit aan organisaties die excellent presteren op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en –tevredenheid en die actief aandacht besteden aan het werkgeluk van medewerkers. Dat betekent dat Sazas bij de ca. 5% gelukkigste organisaties van Nederland hoort.

 

Hoe stimuleert Sazas de betrokkenheid van haar medewerkers, en wat voor effect kan deze betrokkenheid hebben op verzuim in een bedrijf? We spreken hierover met Liesbeth Post.
Topwerkgeversschap

Meten is weten

Sazas laat tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de medewerkersbetrokkenheid en –tevredenheid in het bedrijf. “Waarom? We willen weten hoe we het als organisatie doen. Ook als er zaken minder goed gaan, zodat we ons kunnen verbeteren. In 2020 hebben we tweemaal zo’n onderzoek gedaan: een keer extra in verband met het coronavirus en de effecten ervan voor het thuiswerken”, vertelt Liesbeth. “Het is dan super om – ondanks de hele thuiswerksituatie – te ontdekken dat onze medewerkers zich nog steeds erg betrokken en thuis voelen bij de organisatie en voldoening halen uit hun werk. Collega’s werken goed met elkaar samen en er is een positieve werksfeer die gebaseerd is op vertrouwen en professionaliteit.”


Wat is het geheim?

De directie en het management van Sazas volgen sinds medio 2015 een duidelijke en koersvaste strategie, visie en missie. “Jaarlijks maken we een jaarplan voor de organisatie met duidelijke doelstellingen die binnen alle teams worden vertaald. Dit gebeurt in teamplannen en bij de uitwerking hiervan worden medewerkers betrokken. Resultaten van de realisatie van die teamplannen worden in personeelsbijeenkomsten gedeeld. Daarnaast hebben we kern- en merkwaarden vastgesteld, die in onze werkprocessen en in ons gedrag continu het uitgangspunt zijn.”

 

Sazas gelooft in het goede gesprek en vooral in verzuim vooraf voorkomen. “Dat betekent dat we open en respectvol over verzuim praten, maar ook over signalen die we opvangen als een medewerker niet goed in zijn of haar vel zit. Als je er samen over praat kunnen we ook samen preventief oplossingen vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan tijdelijk minder uur per week werken of aan het aanbieden van een training of coaching, gericht op bijvoorbeeld het vergroten van de wendbaarheid. Op die manier proberen we dan verzuim te voorkomen.”


Belangrijke principes

We volgen een aantal principes in het (samen)werken:

 • Eigen regie en verantwoordelijkheid
  Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het formuleren van hun jaarlijkse bijdrage aan Sazas en hun team. Zij stellen zelf vast wat zij aan coaching, training en ontwikkeling nodig hebben om deze bijdrage te leveren. Leidinggevenden passen een coachende leiderschapsstijl toe waarmee ze ervoor zorgen dat medewerkers leren en zich ontwikkelen.

 • Focus op talenten en kwaliteiten
  Sazas gaat uit van de kwaliteiten van medewerkers en wil deze optimaal inzetten en versterken. Daarom bieden we medewerkers standaard een ontwikkelassessment aan. Op basis van de uitkomsten maken we afspraken voor verdere ontwikkeling.

 • Feedback
  We geloven erin dat je een goed zelfbeeld moet hebben om je continu te ontwikkelen. We stimuleren een open en eerlijke feedbackcultuur, zodat je beter weet wat je kunt verbeteren en ontwikkelen. Zo worden medewerkers door hun leidinggevende gestimuleerd om  feedback te vragen bij collega’s voordat ze hun doelen beschrijven voor het nieuwe jaar. Zo kunnen de genoemde feedbackpunten eventueel meegenomen worden in het plan voor dat jaar. Daarnaast wordt in de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker feedback gevraagd en gegeven.

 • Openheid en transparantie
  We nemen medewerkers bijvoorbeeld steeds mee in de ontwikkelingen van de organisatie, zodat zij weten wat er speelt. Ook als dat mogelijke onzekerheid met zich meebrengt. Zo zijn we nu bezig met het nadenken over de toekomstige ICT-inrichting qua hard- en software. De verandering hiervan heeft grote impact op werkprocessen en werkwijzen, dus ook op functies en werkzaamheden van medewerkers. Door hen al vroeg in het proces te informeren over de afwegingen en de eventuele consequenties, voelen medewerkers zich betrokken. Zo zijn zij beter in staat voor zichzelf te bepalen, wat zij kunnen en moeten doen om de ontwikkelingen bij te houden.

 • Samen maken we het verschil
  We geloven dat iedere functie en iedere medewerker een even belangrijke rol speelt voor de klant. Zonder de inzet van iedere individuele collega kunnen we onze doelen niet realiseren. Iedereen vervult zijn of haar eigen taak en zo maken we samen het verschil.

Het effect van medewerkersbetrokkenheid op verzuim

Sazas merkt dat de hoge betrokkenheid zeker een positief effect heeft op verzuim. “Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en naar hun collega’s, en melden zich niet snel ziek. Dat blijkt ook uit de cijfers: het zogenaamde ‘0-verzuim’, en dus het aantal medewerkers met 0 verzuimdagen in een jaar, zit op 76%. Dit is ongeveer 20% hoger dan het gemiddelde in Nederland. Dit is een mooi resultaat en daarom willen we graag met onze klanten en andere werkgevers delen hoe wij dit aanpakken. Zelf zijn wij namelijk ook mkb’er die, zoals ieder bedrijf, met verzuim te maken heeft.”


Wat Sazas (nog) beter of meer kan doen  

Van medewerkers verwacht de organisatie vooral dat ze wendbaar en weerbaar zijn. Of dat zij in ieder geval ervoor open staan om aan deze eigenschappen te werken. “Er komen allerlei veranderingen op ons af, zoals digitalisering en nieuwe systemen die effect hebben op de werkprocessen. Dit vraagt van medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden, maar soms ook andere competenties. We willen medewerkers alle mogelijkheden bieden om te leren met deze ontwikkelingen om te gaan.”

 

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de invulling van het (samen)werken bij Sazas na de coronatijd. “Het afgelopen halfjaar heeft ons geleerd dat een aantal zaken nog beter vanuit flexibiliteit georganiseerd kunnen worden. Denk dan aan de verhouding tussen thuis (of ergens anders) en op kantoor werken, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, het professioneel inrichten van de thuiswerkplekken en flexibilisering van een aantal arbeidsvoorwaarden. Bij dit laatste moet je bijvoorbeeld denken aan hoe we omgaan met thuiswerken, de thuiswerkovereenkomst, reiskostenvergoedingen en thuiswerkvergoedingen. Hierin proberen we duidelijke kaders en uitgangspunten aan te geven, maar houden we zoveel mogelijk rekening met teamwensen en individuele wensen.” 


Tips aan andere HR-functionarissen of werkgevers voor een hoge betrokkenheid

 • Zorg ervoor dat uw medewerker zijn of haar bijdrage aan de organisatie ziet en herkent. Maak deze specifiek.
 • Geef medewerkers eigen regie en verantwoordelijkheid: zowel voor hun eigen rol en taken als voor hun eigen ontwikkeling en opleiding.
 • Leg ook verantwoordelijkheid bij de eventuele afzonderlijke teams. Laat ze bijvoorbeeld als team afspraken met elkaar maken over het effectiever overleggen, het bewust pauzes inbouwen bij overleggen, etc.
 • Zorg voor een klimaat waarin medewerkers open staan voor het ontvangen van feedback en waarin zij zich vrij voelen om feedback aan anderen te geven.
 • Wees open en transparant in waar je als bedrijf naartoe gaat. Presenteer regelmatig uitkomsten en resultaten van de bedrijfsvoering. Zo weten uw medewerkers waar op wordt gestuurd en gekoerst. Herhaal je koers en de doelstellingen regelmatig, zodat dit goed landt in de organisatie.

De reactie van Rémon Hagens, Online Marketeer bij Sazas:

Rémon: “Ik kan mijzelf volledig vinden in de uitkomst van het medewerkersonderzoek. Vanaf september 2020 ben ik werkzaam bij Sazas. Voor mij was het de eerste keer dat ik de overstap maakte naar een andere werkgever. Ik vond het dus ook best een beetje spannend. Ga ik het naar mijn zin hebben? Heb ik leuke collega's? En ga zo maar door. Gelukkig konden al deze vragen al snel de prullenbak in. Ik werd namelijk vanaf dag 1 hartelijk ontvangen door collega's met posters en heerlijke taart. Ik voelde me erg welkom en vandaag de dag heb ik het nog steeds uitstekend naar mijn zin.”


“Wat mij erg aanspreekt bij Sazas is het stukje eigen verantwoordelijkheid, de focus op sterke kwaliteiten en de openheid binnen de organisatie,” legt Rémon verder uit. “Ik ben zelf leergierig en dan is het fijn dat daar vanuit de organisatie ook aandacht aan wordt besteed om jezelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Wat betreft openheid worden we als medewerkers regelmatig bijgepraat via (online) personeelsbijeenkomsten of sluiten we aan bij een teamoverleg van een ander team. Dit heb ik echt als positief ervaren, omdat je op deze manier ook als nieuweling dus snel de collega's leert kennen en meekrijgt wat er binnen andere teams en de organisatie speelt.”