Zo houdt u zieke medewerkers betrokken bij uw bedrijf

Ziek zijn is in de eerste plaats natuurlijk vervelend voor uw medewerker. Gaat het om langdurig ziekteverzuim, dan is de drempel om weer aan het werk te gaan soms hoog. Zo keert van de mensen die na drie maanden nog thuiszitten minder dan 60% terug in het eigen werk. Langdurig of chronisch verzuim heeft grote financiële gevolgen voor zowel u als uw medewerker. Het is dus belangrijk uw medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren. Hoe houdt u (langdurig) zieke medewerkers verbonden met uw bedrijf? En hoe kunt u bijdragen aan een succesvolle re-integratie? Sazas geeft een aantal tips.

Zieke medewerkers betrokken houden bij bedrijf

Naar de mogelijkheden kijken

Op het moment dat een medewerker zich ziekmeldt kunt u direct in actie komen. Door te kijken naar wat uw medewerker nog wél kan, bijvoorbeeld. U kunt tijdelijk of aangepast werk aanbieden. Misschien kan uw medewerker een deel van het eigen werk nog blijven doen of zijn er andere lichtere taken mogelijk binnen uw bedrijf. Ziek zijn is namelijk niet altijd hetzelfde als arbeidsongeschikt zijn. Zoek daarom naar mogelijkheden en focus niet teveel op beperkingen.

Voorbeeld verzuimprotocol

In een verzuimprotocol legt u vast hoe er wordt omgegaan met re-integratie bij (langdurig) verzuim. Heeft u nog geen verzuimprotocol?

Regelmatig in contact blijven

Door in gesprek te blijven met uw zieke medewerker weet u beter wat er speelt en ontdekt u de knelpunten en mogelijkheden. Laat zien dat u als werkgever begrip heeft voor de situatie van uw medewerker. Goed contact maakt de re-integratie makkelijker en vergroot de betrokkenheid tijdens het verzuim. Praat niet alleen over het verzuim of de (gedeeltelijke) afwezigheid, maar informeer uw medewerker bijvoorbeeld ook over veranderingen binnen uw bedrijf en het team. En maak goede afspraken over hoe jullie contact met elkaar houden. Leg de verantwoordelijkheid voor het contact ook bij uw medewerker: spreek af dat de medewerker u ook regelmatig op de hoogte houdt.

De meeste mensen willen zich bij ziekte gezien voelen door hun werkgever, eventuele leidinggevende en andere collega’s. Spoor als werkgever daarom ook collega’s aan om met de zieke medewerker contact te houden. Zet dit eventueel op de agenda van het teamoverleg en bespreek wie een kaartje stuurt of even opbelt. Juist bij ziekte doet oprechte aandacht mensen goed.

Wil uw zieke medewerker juist zo min mogelijk contact? Respecteer dat dan ook, maar zorg wel dat u voldoende in gesprek blijft.


Een kleine kloof tussen ziek zijn en werken

Stimuleer zieke medewerkers langs te komen bij uw bedrijf. Het regelmatig even naar het werk komen, kan een medewerker helpen om het ritme van het werk vast te houden. Misschien is fysiek langskomen niet (altijd) mogelijk, maar kunt u uw medewerker uitnodigen voor een online bijeenkomst of vergadering.


Een attentie voor uw zieke medewerker

Door een attentie te sturen, laat u uw zieke medewerker weten dat er nog steeds aan hem of haar wordt gedacht. U toont hiermee niet alleen zakelijke, maar ook persoonlijke betrokkenheid.


Het belang van goed contact met de bedrijfsarts

Bij langdurig verzuim staat u er als werkgever niet alleen voor; de bedrijfsarts helpt ook en is een onmisbare schakel in het verzuimproces. De bedrijfsarts bekijkt de medische situatie en stelt vast wanneer uw medewerker waarschijnlijk weer aan het werk kan. Dit advies wordt met u gedeeld. Een goed contact tussen u en de bedrijfsarts werkt goed bij de re-integratie. Zo kunt u makkelijk afspraken maken over werkhervatting en blijft u goed op de hoogte van het verloop van het verzuim.


Plan van aanpak re-integratie

Bespreek samen met uw langdurig zieke medewerker welke stappen er gezet moeten worden voor het re-integratieproces. Stel vooral de juiste vragen, zoals:

 • Welke onderdelen van het werk waren belastend voor jou en droegen er volgens jou aan bij dat je uitgevallen bent?
 • Wat heb je nodig om weer (gedeeltelijk) te kunnen werken?
 • Als je op dit moment nog niet aan de slag kunt, wanneer zou dat dan wel kunnen? En wat is daarvoor nodig?
 • Wat zou een mogelijke terugval kunnen veroorzaken en hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Wat kun je zelf doen?
 • Wat kan de bedrijfsarts voor je doen?
 • Wat kan ik voor je doen?

Betrek de zieke medewerker volop bij het verzuim en de re-integratie. Laat hem of haar meedenken over terugkeer naar het werk. Want eigen motivatie is een belangrijke motor achter re-integratie.


Verschillende mogelijkheden voor re-integratie

Werkgevers hebben de wettelijke plicht om te werken aan re-integratie. U heeft hiervoor verschillende opties:

 • Zoek naar oplossingen in het eigen werk: bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek, de werkomstandigheden of werktijden. Of stel hulpmiddelen beschikbaar.
 • Bedenk een nieuwe functie in uw bedrijf met andere taken.
 • Of begeleid uw medewerker naar werk bij een andere werkgever.

Check regelmatig de voortgang van de re-integratie

Laat het contact met uw medewerker niet verslappen tijdens het re-integreren. Neem bijvoorbeeld iedere week even een momentje om te horen hoe de re-integratie verloopt. Vraag de medewerker hoe het gaat en of er misschien volgens hem of haar iets moet worden bijgesteld in de opbouw van uren en taken.

Een soepele terugkeer naar het werk is belangrijk voor zowel u en uw bedrijf als uw medewerker. Pakt u dit goed aan, dan krijgt u er een medewerker voor terug die zich extra verbonden voelt met uw bedrijf. Een win-winsituatie dus.


Ook interessant voor u:

 • Werkstress

  Whitepaper: Werkstress

  In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
  Whitepaper
 • Verzuim verlagen en voorkomen.png

  Verzuim verlagen

  Door het bestaande verzuim te verlagen of nieuw verzuim te voorkomen, kunt u flink besparen. Investeren in een goede verzuimaanpak verdient zich daardoor snel terug.
  Verzuimthema's