Terug naar kantoor na corona: tips voor werkgevers

Werkend Nederland mag (deels) weer terug naar kantoor. Heeft u een plan voor de terugkeer naar kantoor na corona? En hoe helpt u uw medewerkers in de stap van thuiswerken naar werken op kantoor? De stap van thuis naar kantoor vraagt om aanpassing van hun ritme en extra aandacht voor de gezondheid. In dit artikel leest u praktische tips hoe u als werkgever kunt omgaan met medewerkers die terugkeren naar kantoor.


Whitepaper Werkstress

De terugkeer naar kantoor kan stressvol zijn voor uw medewerkers. Wat houdt werkstress precies in en wat kunt u als werkgever doen om verzuim door stress bij uw medewerkers te voorkomen? Download de gratis whitepaper 'Werkstress - Cijfers, oorzaken en wat u als werkgever kunt doen'.

Terug naar kantoor na corona, tips voor werkgevers

Praten over ervaringen

Tijdens de coronapandemie hebben heel veel medewerkers ervaring gekregen met thuiswerken. Dat kunnen zowel negatieve als positieve ervaringen zijn. Zo kunnen uw medewerkers het fysieke contact met elkaar hebben gemist. Of hebben ze juist de voordelen van thuiswerken ontdekt, zoals flexibele werktijden. Wat de ervaringen ook zijn: het is verstandig om uw medewerkers de ruimte te geven om ervaringen te delen. Samen het gesprek aangaan over de nieuwe situatie en de verwachtingen geeft uw medewerkers lucht. U kunt dat in het begin nog online doen, tijdens een vergadering of bijeenkomst. Maar u kunt het gesprek ook direct op kantoor voeren, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Op die manier voelen uw medewerkers zich gehoord en kunnen zij aangeven wat hun verwachtingen. Ook kunnen ze aangeven waar ze tegenaan lopen of waar zij behoefte aan hebben. Zo wordt de terugkeer naar kantoor geen onaangename verrassing.


In gesprek: terugkeer naar kantoor na corona

Maak het bespreken van de terugkeer naar kantoor tijdelijk onderdeel van uw overleggen met uw medewerkers. Naast de ruimte voor het delen van ervaringen, kunt u bijvoorbeeld een-op-een gesprekken houden met uw medewerkers. Hoe kijkt uw medewerker zélf terug op de afgelopen periode van thuiswerken? Wat zijn de voor- en nadelen van thuiswerken en de terugkeer naar kantoor? En waar heeft de medewerker behoefte aan bij de terugkeer naar kantoor? Door antwoord te krijgen op deze vragen krijgt u een beeld van hoe uw medewerker tegenover de terugkeer naar kantoor staat. Samen kunt u kijken naar hoe u de terugkeer naar kantoor zo prettig mogelijk maakt voor uw medewerkers.

Hoe vitaal voelt uw medewerker zich nu?

Het is belangrijk dat u uw medewerkers af en toe blijft vragen hoe de terugkeer naar kantoor bevalt. Kunnen uw medewerkers hun draai weer vinden? Op deze manier signaleert u eventuele knelpunten en kunt u op tijd maatregelen nemen om hen verder te ondersteunen. Om een goed beeld te krijgen van hoe uw medewerkers de terugkeer naar kantoor ervaren kunt u hen de volgende vragen stellen:

  • Wat heeft hij of zij tijdens het thuiswerken gemist, en wat niet?
  • Voelt uw medewerker zich voldoende ondersteund bij de terugkeer naar kantoor? Zo niet, wat kon beter?
  • Maakt uw medewerker zich zorgen over de nieuwe situatie?

Automatische ontspanning

Medewerkers die weer naar kantoor gaan, hebben ook weer te maken met reistijd en gaan op tijd weg van huis. Voor sommigen zal dat echt wennen zijn. Wie dat lastig vindt, kan in de ochtend een nieuwe gewoonte aanleren. Bijvoorbeeld door iets vroeger op te staan, ontstaat er extra tijd voor een nieuwe gewoonte. Zo heeft uw medewerker bijvoorbeeld tijd om even het nieuws lezen met een kop koffie of thee. Of samen met de kinderen de lunch voor school en werk maken. U kunt uw medewerker hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld flexibel om te gaan met de werktijden. Laat uw medewerker zijn of haar e-mail bijwerken voordat hij of zij naar kantoor komt. Uw medewerker hoeft zich dan niet te haasten en kan buiten de spits reizen. Dit kan ervoor zorgen dat uw medewerker rustiger en ontspannen aan de dag begint. Op die manier hoeven uw medewerkers zich niet te haasten en begint ieders werkdag ‘automatisch’ ontspannen.


Gezonde gewoontes

Naast het inbouwen van wat ontspanning, kunnen medewerkers goede gewoontes uit de coronaperiode ‘meenemen’ naar kantoor. Tijdens de coronaperiode is wandelen bijvoorbeeld volkssport nummer 1 geworden. Wandelen is gezond en vermindert stress. Misschien willen uw medewerkers met deze gewoonte doorgaan op kantoor? Stimuleer samen wandelen ; beweging en contact met elkaar zorgt voor verbinding en doet iedereen goed. Misschien zijn er meer medewerkers met andere goede gewoontes uit de coronaperiode? Ondersteun uw medewerkers om door te gaan met deze gewoontes op kantoor. Bekijk of u van gezonde gewoontes een terugkerende activiteit op kantoor kunt maken.


Minder prikkels, meer rust

Niet iedere medewerker kan even goed met prikkels omgaan. Waar veel medewerkers thuis in alle rust konden werken, komen zij nu terug in een drukker kantoor. U kunt helpen voorkomen dat medewerkers op kantoor overprikkeld raken. Vooral in een open werkruimte als een kantoortuin kunnen medewerkers die daar niet meer aan gewend zijn overprikkeld raken. Moet die radio écht de hele dag aan? Kan het volume van alle beltonen op de minimale stand, of zelfs op trillen? Kunnen medewerkers ook op kantoor op een vaste, besloten werkplek voor zichzelf gaan werken? U kunt afleiding op kantoor bespreekbaar maken en de hoeveelheid prikkels tot een minimum beperken.


Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer